Incarnationis Mysterium


Noter

1
Kfr. Det annet Vatikankonsils pastoralkonstitusjon om Kirken i verden av i dag, Gaudium et Spes, 22.
2
Kfr. Menneskenes Frelser, St. Olav Forlag 1979, 1
3
Kfr. Johannes Paul IIs apostoliske brev Redemptionis Anno (20. april 1984) i Acta Apostolicae Sedis [AAS] 76 (1984), 627.
4
Gaudium et Spes, 40
5
Kfr. Johannes Paul IIs apostoliske brev Tertio Millennio Adveniente, 36
6
Gaudium et Spes, 41
7
Kfr. Tertio Millennio Adnveniente, 39-54.
8
Kfr. Det annet Vatikankonsils dogmatiske konstitusjon om Guds åpenbaring, Dei Verbum, 2.4.
9
Dogmatiske dikt, XXXI, Hymnus alias, PG 37, 510-511.
10
Kfr. Mot heresiene) III, 17, PG 7, 930.
11
Lumen Gentium, 1
12
Bullen Antiquorum Habet (22. februar 1300), Bullarium Romanum 112, s. 94
13
Kfr. Johannes Paul IIs postsynodale apostoliske formaning Reconciliatio et Paenitentia (10. november 1984), 28-34; AAS 77 (1985), 250-273.
14
Den katolske kirkes katekisme, St. Olav Forlag, 1994, 1446
15
Johannes Paul IIs bulle Aperite Portas Redemptori (6. januar 1983), 8; AAS 75 (1983), 98.
16
Den katolske kirkes katekisme, 1472
17
Paul VIs apostoliske konstitusjon Indulgetiarum Doctrina (1. januar 1967), 8; AAS 59 (1967), 18.
18
Kfr. Tertio Millennio Adveniente, 33, 37 og 51.
19
Kfr. Enchirion Indulgentiarum, Libreria Editrice Vaticana 1986, norm. 21, § 1.
20
Kfr. ibid., norm. 23, § 1-2
21
Kfr. ibid., norm 23, § 3
22
"Quia ipse est redemptio omnium peccatorum" ["For han er selv tilgivelsen for alle synder"], Missale Romanum, bønn over offergavene, lørdag syvende uke i påsketiden.
23
Kfr. Ench. Indulg., norm 27.
24
Kfr. ibid., conces. 14.

Innhold

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17