Novo millennio ineunte

Noter

1
Det andet Vatikankoncil, Dekret om biskoppernes hyrdehverv i Kirken Christus Dominus, 11.
2
Bulle Incarnationis Mysterium, 3: AAS 91 (1999), 132.
3
Sammesteds, 4: loc. cit. 133.
4
Det andet Vatikankoncil, Konstitutionen om Kirken Lumen Gentium, 8.
5
De Civitate Dei, XVIII, 51, 2: PL 41, 614; sml. Det andet Vatikankoncil, Konstitutionen om Kirken Lumen Gentium, 8.
6
Sml. Johannes Paul II, Apostolisk Skrivelse Tertio Millenio Adveniente (10. november 1994), 55: Ansgarstiftelsens Forlag (1995).
7
Det andet Vatikankoncil, Konstitutionen om Kirken Lumen Gentium, 1.
8
»Ignoratio enim Scripturarum ignoratio Christi est«: Commentarii in Isaiam, Prolog: PL 24, 17.
9
Sml. Det andet Vatikankoncil, Konstitutionen om Åbenbaringen Dei Verbum, 19.
10
»I overensstemmelse med fædrene lærer og bekender vi enstemmigt, at den samme Søn, Vor Herre Jesus Kristus, fuldkommen i sin guddommelighed og fuldkommen i sin menneskelighed, sand Gud og sandt menneske ... én og samme Kristus, Herren, den enbårne, skal forstås i to naturer, uden sammenblanding, uforanderlig, udelelig, uadskillelig ... han er ikke delt eller adskilt i to personer, men han er den ene og samme Søn, den enbårne, Gud, Ord og Herre Jesus Kristus«: DS 301-302.
11
Det andet Vatikankoncil, Den pastorale konstitution om Kirken i den moderne verden Gaudium et Spes, 22.
12
Athanasius bemærker i den forbindelse: »Mennesket, stadig forenet med en skabning, kunne ikke blive guddommeligt, hvis ikke Sønnen virkeligt var Gud«: Oratio II contra Arianos, 70: PG 26, 425 B-426 G.
13
Sml. nr. 78.
14
Last Conversations. Yellow Booklet (6. juli 1897): Oeuvres complètes (Paris 1996), s. 1025.
15
Cyprian, De Oratione Dominica, 23: PL 4, 553; sml. Lumen Gentium, 4.
16
Det andet Vatikankoncil, Konstitutionen om Kirken Lumen Gentium, 40.
17
Det andet Vatikankoncil, Konstitutionen om Liturgien Sacrosanctum Concilium, 10.
18
Sml. Kongregationen for Troslæren, Skrivelse om visse aspekter af kristen meditation Orationis Formas (15. oktober 1989), 19: AAS 82 (1990), 362-379.
19
Det andet Vatikankoncil, Konstitutionen om Liturgien Sacrosanctum Concilium, 10.
20
Johannes Paul II, Apostolisk Skrivelse Dies Domini (31. maj 1998), 19: AAS 90 (1998), 724.
21
Sammesteds, 2: loc. cit., 714.
22
Sammesteds, 35: loc. cit., 734.
23
Sml. nr. 18: AAS 77 (1985), 224.
24
Sammesteds, 31: loc. cit., 258.
25
Tertullian, Apologeticum, 50, 13: PL 1, 534.
26
Det andet Vatikankoncil, Konstitutionen om Kirken Lumen Gentium, 1.
27
Manuskript B. 3. bd. Oeuvres complètes (Paris, 1996), s. 226.
28
Sml. Det andet Vatikankoncil, Konstitutionen om Kirken Lumen Gentium, kapitel III.
29
Sml. Kongregationen for Gejstligheden et al., Instruction on Certain Questions regarding the Collaboration of the Non-ordained Faithful in the Sacred Ministry of Priests Ecclesiae de Mysterio (15. august 1997), 852-877, specielt artikel 5: »The Structures of Collaboration in the Particular Churches«.
30
Regula, III, 3: »Ideo autem omnes ad consilium vocari diximus, quia saepe iuniori Dominus revelat quod melius est«.
31
»De omnium fideleum ore pendeamus, quia in omnem fidelium Spiritus Dei spirat«. Epistola 23, 36 til Sulpicius Severus: CSEL 29, 193.
32
Det andet Vatikankoncil, Konstitutionen om Kirken Lumen Gentium, 31.
33
Det andet Vatikankoncil, Dekret om lægfolkets apostolat Apostolicam Actuositatem, 2.
34
Det andet Vatikankoncil, Konstitutionen om Kirken Lumen Gentium, 8.
35
Det andet Vatikankoncil, Den pastorale konstitution om Kirken i den moderne verden Gaudium et Spes, 22.
36
Det andet Vatikankoncil, Den pastorale konstitution om Kirken i den moderne verden Gaudium et Spes, 34.
37
Ignatius af Antiokia, Brevet til menigheden i Rom, Forord, De apostolske Fædre, Det danske Bibelselskab, København 1985, s. 136.
38
Således for eksempel, AUGUSTIN: »Luna intellegitur Ecclesia, quod suum lumen non habeat, sed ab Unigenito Dei Filio, qui multis locis in Sanctis Scripturis allegorice sol appellatus est«. Ennarationes in Psalmos, 10, 3: CCL 38, 42.
39
Sml. Erklæring om Kirkens holdning til de ikke-kristne religioner Nostra aetate.
40
Kongregationen for Folkeslagenes Evangelisering og Det pavelige Råd for Dialogen mellem Religionerne, Instruction on the Proclamation of the Gospel and Interreligious Dialogue Dialogue and Proclamation: Reflections and Orientations (19. maj 1991), 82: AAS 84 (1992), 444.
41
Sml. Den pastorale konstitution om Kirken i den moderne verden Gaudium et spes, 4.
42
Sammesteds, 11.
43
Sammesteds, 44.
44
Sml. Apostolisk Skrivelse, Tertio Millennio Adveniente (10. november 1994), 36: Ansgarstiftelsens Forlag (1995).

Innhold

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18