Rosarium Virginis Mariae


Noter

1
Pastoral konstitusjon for Kirken i den moderne verden, Gaudium et Spes, 45
2
Pave Paul VI, Apostolisk formaning Marialis Cultus (2. februar 1974), 42; AAS 66 (1974), 153
3
Jfr. Acta Leonis XIII, 3 (1884), 280-289.
4
Spesielt verdt å merke seg er hans apostoliske brev om rosenkransen, Il religioso convegno (29. september 1961): AAS 53 (1961), 641-647.
5
Angelus: Insegnamenti di Giovanni Paolo II, I (1978): 75-76
6
AAS 93 (2001), 285
7
I årene hvor konsilet ble forberedt, unnlot ikke Pave Johannes XXIII å oppfordre det kristne samfunn til å be rosenkransen for et heldig utfall av denne begivenheten: Jfr. Brev til kardinalvikaren (28. september 1960): AAS 52 (1960), 814-816.
8
Dogmatisk konstitusjon om Kirken Lumen Gentium, 66
9
Nr. 32: AAS 93 (2001), 288
10
Ibid., 33: loc.cit. 289
11
Det er velkjent, og bør gjentas, at private åpenbaringer ikke er det samme som offentlige åpenbaringer, som er bindende for hele Kirken. Det er Magisteriets oppgave å skille ut og anerkjenne autentisiteten og verdien i private åpenbaringer for de troendes fromhets skyld.
12
Rosenkransens hemmelighet.
13
Den salige Bartolo Longo, Storia del Santuario di Pompei, Pompei, 1990, 59
14
Apostolisk formaning Marialis Cultus (2. februar 1974), 47: AAS (1974), 156
15
Konstitusjon om den hellige liturgi Sacrosanctum Concilium, 10
16
Ibid., 12
17
Annet Vatikankonsil, Dogmatisk konstitusjon om Kirken Lumen Gentium, 58
18
I Quindici Sabati del Santissimo Rosario, 27. utg., Pompei, 1916, 27
19
Annet Vatikankonsil, Dogmatisk konstitusjon om Kirken Lumen Gentium, 53
20
Ibid., 60
21
Jfr. Først radiosending Urbi et Orbi (17. oktober 1978): AAS 70 (1978), 927.
22
Treatise on True Devotion to the Blessed Virgin Mary
23
Den katolske kirkes katekisme, 2679
24
Ibid., 2675
25
The Supplication to the Queen of the Holy Rosary ble skrevet av den salige Bartolo Longo i 1883. Den er et svar på pave Leo XIIIs appell, som han kom med i sin først encycklika om rosenkransen, om alle katolikkers åndelige forpliktelse til å kjempe mot sosiale onder. Den blir høytidelig opplest to ganger i året, i mai og oktober.
26
Divina Commedia, Paradiso XXXIII, 13-15
27
Johannes Paul II, Apostolisk brev Novo Millennio Ineunte (6. januar 2001), 20: AAS 93 (2001), 279
28
Apostolisk formaning Marialis Cultus (2. februar 1974), 46: AAS 6 (1974), 155
29
Johannes Paul II, Apostolisk brev Novo Millennio Ineunte (6. januar 2001), 20: AAS 93 (2001), 284
30
Nr. 515
31
Angelusbudskap 29. oktober 1978: Insegnamenti, I (1978), 76
32
Annet økumeniske Vatikankonsil, Pastoral konstitusjon om Kirken i den moderne verden Gaudium et Spes, 22
33
Jfr. St Irenaeus av Lyon, Adversus Haereses, III, 18, 1: PG 7, 932.
34
Den katolske kirkes katekisme, 2616
35
Jfr. nr. 33: AAS 93 (2001), 289.
36
Johannes Paul II, Letter to Artists (4. april 1999), 1: AAS 91 (1999), 1155
37
Jfr. nr. 46: AAS 66 (1974), 155. Denne skikken har også nylig blitt rost av Kongregasjonen for Gudtjenesten og Sakramentsordningen i dets Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti (17. desember 2001), 201, Vatikanet, 2002, 165.
38
"... concede, quaesumus, ut haec mysteria sacratissimo beatae Mariae Virginis Rosario recolentes, et imitemur quod continent, et quod promittunt assequamur". Missale Romanum 1960, in festo B.M. Virginis a Rosario¨.
39
Jfr. nr. 34: AAS 93 (2001), 290.

Innhold

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:22