Tertio Millennio Adveniente

c) Foran feiringen

55. Et kapittel for seg er feiringen av det store jubelåret, som vil finne sted samtidig i Det hellige land i Roma, og i lokalkirkene over hele verden. Fremfor alt i denne fasen, under selve feiringen, er målet å lovprise Treenigheten, som alt kommer fra og som alt er på vei mot, i verden og i historien. De tre forberedelsesårene viser hen mot dette mysterium: Fra Kristus og gjennom Kristus, i den hellige Ånd, til Faderen. I denne betydning både aktualiserer og foregriper feiringen av jubelåret målet for og fullbyrdelsen av hver kristens og Kirkens liv i den treenige Gud.

Men siden Kristus er den eneste veien til Faderen, vil Den internasjonale eukaristiske kongress bli holdt i Roma i anledning jubelåret. Hensikten er å vektlegge hans levende og frelsende nærvær i Kirken og i verden. År 2000 vil bli et intensivt eukaristisk år. I eukaristiens sakrament fortsetter Frelseren, som ble menneske i Marias skjød for tyve århundrer siden, å gi seg selv til menneskeheten som en kilde til guddommelig liv.

Det vil være passende å understreke jubelårets økumeniske og universelle karakter gjennom et betydningsfullt felleskristent møte. Siden det her dreier seg om en handling av stor verdi, må det, for å unngå misforståelser, presenteres på en korrekt måte og bli omhyggelig forberedt i en atmosfære av broderlig samarbeid med kristne av andre konfesjoner og tradisjoner. Forberedelsen må også kjennetegnes av en takknemlig åpen holdning overfor de religioner hvis representanter skulle ønske å uttrykke sin oppmerksomhet overfor den glede som er felles for alle Kristi disipler.

Én ting er sikkert: Hver og en er vi kalt til å gjøre det som står i vår makt for at vi ikke skal forsømme den store utfordringen jubelåret innebærer, en utfordring som sikkert er knyttet til en spesiell nåde fra Herren for Kirken og for hele menneskeheten.


Forrige Innhold Neste

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18