Tertio Millennio Adveniente

Noter

1
Kfr. St. Berhard av Clairvaux, In Laudibus Virginis Matris, Homilia IV, 8, Opera omnia, Edit. Cisterc. (1966), 53.
2
Det annet Vatikankonsils pastorale konstitusjon om Kirken i verden av i dag, Gaudium et Spes, 22. [St. Olav Forlag, 1966]

[I de tilfeller en offisiell kirkelig tekst er utgitt på norsk, er sitatene gjengitt fra denne utgivelsen. Der noen slik utgivelse ikke finnes, gis referanse til teksten i Acta Apostolicae Sedis (forkortet AAS). Dette er naturlig nok opplysninger som ikke står i de opprinnelige notene, derfor er de plassert i hakeparentes. O.a.]

3
Ibid.
4
Kfr. Ant. Iud. 20, 200, og det kjente og omdiskuterte stedet 18, 63-64.
5
Annales 15, 44.3.
6
Vita Claudii, 25, 4.
7
Epist. 10, 96.
8
Kfr. Det annet Vatikankonsils dogmatiske konstitusjon om Guds åpenbaring, Dei Verbum, 15. [St. Olav Forlag, 1965]
9
Encyklikaen Redemptor Hominis (4. mars 1979), 1. [Norsk utgave Johannes Paul II: Menneskenes Frelser, St. Olav Forlag 1979]
10
Kfr. encyklikaen Dominum et Vivificantem (18. mai 1986), 49ff. [AAS 78 (1986), 868ff.]
11
Kfr. det apostoliske brevet Euntes in Mundum (25. januar 1988).[AAS 80 (1988), 935-956]
12
Kfr. encyklikaen Centesimus Annus (1. mai 1991), 12. [AAS 83 (1991), 807-809]
13
Kfr. Gaudium et Spes, 47-52.
14
Det annet Vatikankonsils dogmatiske konstitusjon om Kirken, Lumen Gentium, 1. [St. Olav Forlag, 1966]
15
Kfr. den apostoliske formaningen Reconciliatio et Paenitentia (2. desember 1984). [AAS 77 (1985), 185-275]
16
Lumen Gentium, 8.
17
Kfr. Det annet Vatikankonsils dekret om økumenikk, Unitatis Redintegratio, 3. [St. Olav Forlag, 1965]
18
Kfr. ibid., 1.
19
Det annet Vatikankonsils erklæring om religionsfriheten, Dignitatis Humanae, 1. [St. Olav Forlag, 1966]
20
Gaudium et Spes, 19.
21
Tertullian, Apol., 50, 13; CCL 1, 171. ["Martyrenes blod er de kristnes såkorn." O.a.]
22
Kfr. AAS 56 (1964), 906.
23
Det annet Vatikankonsils erklæring om Kirkens holdning til ikke-kristne religioner, Nostra Aetate, 2. [St. Olav Forlag, 1966]
24
Dei Verbum, 25.
25
Kfr. Ibid., 2.
26
Den katolske kirkes katekisme, nr. 1271. [St. Olav Forlag 1994]
27
Den apostoliske konstitusjon Fidei Depositum (11. oktober 1991) [i Den katolske kirkes katekisme, op. cit.]
28
Lumen Gentium, 62.
29
Ibid., 65.
30
Dominum et Vivificantem (18. mai 1986), 50[AAS 78 (1986), 869-870]
31
Ibid., 51 [AAS 78 (1986), 871]
32
Lumen Gentium, 7.
33
Kfr. ibid., 37.
34
Gaudium et Spes, 22.
35
Lumen Gentium, 13.
36
Kfr. Paul VI, encyklika Ecclesiam Suam (6. august 1964), III [AAS 56 (1964), 650-657]
37
Kfr. Lumen Gentium, 2.
38
Gaudium et Spes, 3.
39
Kfr. Uttalelse fra Bispeynodens særskilte forsamling for Europa, nr. 3.
40
Kfr. encyklikaen Redemptoris Missio (7. desember 1990), 37 [AAS 83 (1991), 284-286]
41
Gaudium et Spes, 10.

Innhold

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 11:17