"Apostolicam actuositatem"

Noter

Innledning

1
Kfr. Johannes XXIII, apost. konst. Humanae Salutis, 25. des. 1961: AAS 54 (1962). ss. 7-10.
2
Kfr. 2. Vatikankonsil; dogm. konst. de Ecclesia, nn. 33 ff.: AAS 57 (1965), ss. 39 f.; kfr. også konst. de Sacra Liturgia, fin. 26-40: AAS 56 (1964), ss. 107-11; kfr. dekr. de instrumentis communicationis socialis: AAS 56 (1964), ss. 145-53 (dansk oversettelse i Catholica, 1965, nr. 1, ss. 17-26); kfr. dekr. de Oecumenismo: AAS 57 (1965), ss. 90-107 (norsk utg., Oslo 1965); kfr. dekr. de pastorali Episcoporum munere in Ecclesia, nn. 16, 17, 18; kfr. erkl. de educatione christiana, nn. 3, 5, 7.
3
Kfr. Pius XII, talen til kardinalene av 18. febr. 1946: AAS 38 (1946), ss. 101-02; av den samme, preken for unge katolske arbeidere av 25. aug. 1957: AAS 49 (1957), s. 843.

Kapittel 1

1
Kfr. Pius XI, encycl. Rerum Ecclesiae, 28. febr. 1926: AAS 18 (1926), s. 65.
2
Kfr. 2. Vatikankonsil, dogm. konst. de Ecclesia, n. 31: AAS 57 (1965), s. 37.
3
Kfr. ibid. n. 33, s. 39 og n. 10, s. 14.
4
Kfr. ibid. n. 12, s. 16.
5
Kfr. 2. Vatikankonsil, konst. de Sacra Liturgia, kap. 1, n. 11: AAS 56 (1964), ss. 102-03.
6
Kfr. 2. Vatikankonsil, dogm. konst. de Ecclesia, nn. 32 & 40-41, ss. 38, 45-47.
7
Kfr. ibid. nn. 62 & 65, ss. 63 & 64-65.

Kapittel 2

1
Kfr. Pius XI, encycl. Ubi arcano, 23. des. 1922: AAS 14 (1922), s. 659; Pius XII, encycl. Summi Pontificatus, 20. okt. 1939: AAS 31 (1939), ss. 442-43.
2
Kfr. Leo XIII, encycl. Rerum novarum, 15. mai 1891: ASS 23 (1890-91), s. 647; Pius XI, encycl. Quadragesimo anno, 15. Mai 1931: AAS 23 (1931), s. 190; Pius XII, radiotalen av 1. juni 1941: AAS 33 (1941), s.207.
3
Kfr. Johannes XXIII, encycl. Mater et Magistra, 15. mai 1961: AAS 53 (1961), s. 402 (i den danske utg. Vort sociale ansvar, Skt. Ansgars forlag 1961, ss. 5-6).
4
Kfr. ibid. ss. 440-41 (dansk utg. ss. 53 ff.).
5
Kfr. ibid. ss. 442-43 (dansk utg. s.57).
6
Kfr. Pius XII, talen av 25. apr. 1957 til «'Pax Romana MIIC»: AAS 49 (1957), ss. 298-99; og særlig Johannes XXIII, talen til FAO av 10. nov. 1959: AAS 51 (1959), ss. 856 & 866.

Kapittel 3

1
Kfr. St. Pius X, apost. brev Creationis duarum. novarum paroeciarum, 1. juni 1905: ASS 38 (1905), ss. 65-67; Pius XII, talen av 11. jan. 1953 til St. Sabas menighet: Discorsi e Radiomessaggi di St. Pio XII, 14 (1952-53), ss. 449-54; Johannes XXIII, talen til Albano bispedømme, holdt på Castel Gandolfo den 26. aug. 1962: AAS 54 (1962), ss. 656-60.
2
Kfr. Leo XIII, talen av 28. jan. 1894: Acta, 14 (1894), ss. 424-25.
3
Kfr. Pius XII, talen til sogneprester, osv. av 6. febr. 1951: Discorsi e Radiomessaggi . . ., 12 (1950-51), ss. 437-43; talen av 8. mars 1952: ibid., 14 (1952-53), ss. 5-10; talen av 27. mars 1953: ibid., 15 (1953-54), ss. 27-35; talen av 28. febr. 1954: ibid., ss. 585-90.
4
Kfr. Pius XI, encycl. Casti connubii, 31. des. 1930: AAS 22 (1930), s. 554; Pius XII, radiotalen av 1. jan. 1941: AAS 33 (1941), s. 203; av den samme, talen til en internasjonal kongress til forsvar for familiens rettigheter av 20. sept. 1949: AAS 41 (1949), s. 552; av den samme, talen av 18. sept. 1951 til franske familiefedre på valfart i Roma: AAS 43 (1951), s.731; av den samme, kringkastet julebudskap av 1952: AAS 45 (1953), s 41; Johannes XXIII, encycl. Mater et Magistra, 15. mai 1961: AAS 53 (1961), ss. 429 & 439 (dansk utg. ss. 40-41 & 51).
5
Kfr. Pius XII, encycl. Evangelii Praecones, 2. juni 1951: AAS 43 (1951), s. 514.
6
Kfr. Pius XII, talen til en internasjonal kongress til forsvar for familiens rettigheter av 20. sept. 1949: AAS 41 (1949), s. 552.
7
Kfr. St. Pius X, talen av 25. sept. 1904 til fransk ungdom: ASS 37 (1904-05), ss. 296-300.
8
Kfr. Pius XII, Dans quelques semaines, brev til erkebiskopen av Montreal av 24. mai 1947: AAS 39 (1947), s. 257; av den samme, radiobudskap til J. O. C. Bruxelles av 3. sept. 1950: AAS 42 (1950), ss. 640-41.
9
Kfr. Pius XI, encycl. Quadragesimo anno, 15. mai 1931: AAS 23 (1931), ss. 225-26.
10 Kfr. Johannes XXIII, encycl. Mater et Magistra, 15. mai 1961: AAS 53 (1961), ss. 448-50 (dansk utg. ss. 64-65).

Kapittel 4

1
Kfr. Pius XII, talen av 15. okt. 1951 til 1. verdenskongress for legmannsapostolatet: AAS 43 (1951), s.788.
2
Kfr. Pius XII, ibid., ss. 787-88.
3
Kfr. Pius XII, encycl. Le pèlerinage de Lourdes, 2. juli 1957: AAS 49 (1957), s. 615.
4
Kfr. Pius XII, talen av 8. des. 1956 til den internasjonale føderasjon av katolske menn: AAS 49 (1957), ss. 26-27.
5
Kfr. nedenfor, kap. 5, n. 24.
6
Kfr. Konsilkongregasjonens avgjørelse av 13. nov. 1920 (Corrienten.): AAS 13 (1921), s. 139.
7
Kfr. Johannes XXIII, encycl. Princeps Pastorum, 10. des. 1959: AAS 51 (1959), s. 856.
8
Kfr. Pius XI, brev av 13. nov. 1928 til kardinal Bertram (Quae nobis): AAS 20 (1928), s. 385. Kfr. også Pius XII, talen av 4. sept. 1940 til Italias Katolske Aksjon: AAS 32 (1940), s. 362.

Kapittel 5

1
Kfr. Pius XI, encycl. Quamvis Nostra, 30. apr. 1936: AAS 28 (1936), ss. 160-61.
2
Kfr. Konsilkongregasjonens avgjørelse av 13. nov. 1920 (Corrienten.): AAS 13 (1921), ss. 137-40.
3
Kfr. Pius XII, talen av 5. okt. 1957 til 2. verdenskongress for legmannsapostolatet: AAS 49 (1957), s. 927.
4
Kfr. 2. Vatikankonsil, dogm. konst. de Ecclesia, n. 37: AAS 57 (1965), ss. 42-43.
5
Kfr. Pius XII, apost. formaning Menti Nostrae, 23. sept. 1950: AAS 42 (1950), s. 660.
6
Kfr. 2. Vatikankonsil, dekr. de accommodata renovatione vitae religiosae, nr. 8.
7
Kfr. Benedikt IV, De Synodo dioecesana, III, kap. 9, nn. 7-8: Opera omnia in tomos XVI distributa, XI (Prati, 1844), ss. 76-77.
8
Kfr. Pius XI, encycl. Quamvis Nostra, 30. apr. 1936: AAS 28 (1936), ss. 160-61.
9
Kfr. Johannes XXIII, encycl. Mater et Magistra, 15. mai 1961: AAS 53 (1961), ss. 456-57 (dansk utg. ss. 75-76). Kfr. 2. Vatikankonsil, dekr. de Oecumenismo, n. 12: AAS 57 (1965), ss. 99-100.
10 Kfr. 2. Vatikankonsil, dekr. de Oecumenismo, n. 12, s. 100. Kfr. også dogm. konst. de Ecclesia, n. 15: AAS 57 (1965), ss. 19-20.

Kapittel 6

1
Kfr. 2. Vatikankonsil, dogm. konst. de Ecclesia, kap. 2, 4, 5: AAS 57 (1965), ss. 12-21, 37-49; kfr. også dekr. de Oecumenismo, nn. 4, 6, 7, 12: AAS 57 (1965), ss. 94, 96, 97, 99, 100; og ovenfor n. 4, ss. 12-15.
2
Kfr. Pius XII, talen av 6. juni 1952 til speidernes 1. internasjonale konferanse: AAS 44 (1952), ss. 579-80; Johannes XXIII, encycl. Mater et Magistra, 15. mai 1961: AAS 53 (1961), s. 456 (dansk utg. s.75).
3
Kfr. 2. Vatikankonsil, dogm. konst. de Ecclesia, n. 33: AAS 57 (1965), s. 39.
4
Kfr. Johannes XXIII, encycl. Mater et Magistra, 15. mai 1961: AAS 53 (1961), s. 455 (dansk utg. ss. 73-74).
5
Kfr. Pius XII, encycl. Sertum laetitiae, 1. nov. 1939: AAS 31 (1939), ss. 635-44; av den samme, talen av 24. mai 1953 til mottagerne av priser utdelt av Italias Katolske Aksjon.
6
Kfr. Pius XII, talen av 18. apr. 1952 til verdenskongressen for unge katolske kvinner: AAS 44 (1952), ss. 414-19. Kfr. av den samme, talen av 1. mai 1955 til det italienske forbund av kristne arbeidere (A.C.L.I.): AAS 47 (1955), ss. 403-04.
7
Kfr. Pius XII, talen av 27. apr. 1952 til kongressen for karitative organisasjoner, ss. 470-71.
8
Kfr. Johannes XXIII, encycl. Mater et Magistra, 15. mai 1961: AAS 53 (1961), s. 454 (dansk utg. s. 72).

Innhold

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18