Christus Dominus

Noter

Innledning

1
Kfr. Mt. 1,21.
2
Kfr. Joh. 20,21.
3
Kfr. 1. Vatikankonsil, sess. 4, Const. dogm. I de Ecclesia Christi, c. 3, Denz. 1828 (3061).
4
Kfr. 1. Vatikankonsil, sess. 4, Const. dogm. de Ecclesia Christi, Prooem., Denz. 1821 (3050).
5
Kfr. 2. Vatikankonsil: dogm. konst. om Kirken, kap. III, par. 21, 24, 25. AAS 57 (1965) pp. 24-25, 29-31. Norsk oversettelse 1965.
6
Kfr. 2. Vatikankonsil: dogm. konst. om Kirken, kap. III, par. 21. AAS 57 (1965) pp. 24-25. Norsk oversettelse 1965.
7
Kfr. Pius XII, Encykl. Fidei donum, 21. apr. 1957( AAS 49 des. 1961: AAS 54 (1962) p. 6.

Kapittel 1

1
Kfr. 2. Vatikankonsil: dogm. konst. om Kirken, kap. III, par. 22, AAS 57 (1965) pp. 25-27. Norsk oversettelse 1965.
2
ibid.
3
ibid.
4
ibid.
5
Paul VI: Motu proprio Apostolica Sollicitudo, 15. sept. 1965.
6
Kfr. 2. Vatikankonsil: dogm. konst. om Kirken, kap. III, par. 23, AAS 57 (1965) pp. 27-28. Norsk oversettelse 1965.
7
Kfr. Pius XII, Encykl. Fidei donum, 21. apr. 1957, AAS 49 (1957) p. 237 ff.; kfr. også Benedikt XV, Epist. Ap. Maximum illud, 30. nov. 1919: AAS 11(1919) p. 440; Pius XI, Encykl. Rerum ecclesiae, 28. feb. 1926: AAS 18 (1926) p. 68.
8
Kfr. Paul VI, Tale til kardinaler, forstandere, prelater og andre embetsmenn ved den romerske kurie, 21. sept. 1963: AAS 55 (1963) p. 793 ff.

Kapittel 2

1
Kfr. 2. Vatikankonsil, dekret om østkirkene, 21. nov. 1964, nn. 7-11: AAS 57 (1965) pp. 79-80.
2
Kfr. Tridentinerkonsilet, sess. 5, Dekr. de reform., 2, Mansi 33,30; sess. 24, dekr. de reform., 4, Mansi 33,159 (Kfr. 2. Vatikankonsil, dogm. konst. om Kirken, kap. III, par. 25: AAS 57 (1965) p. 29 ff.; norsk oversettelse 1965).
3
Kfr. 2. Vatikankonsil, dogm. konst. om Kirken, kap. III, par. 25: AAS 57 (1965) pp. 29-31. Norsk oversettelse 1963.
4
Kfr. Johannes XXIII, Encykl. Fred på jorden, 11. apr. 1963, overalt: AAS 55 (1963) pp. 257-304. Dansk oversettelse 1963.
5
Kfr. Paul VI, Encykl. Ecclesiam Suam, 6. aug. 1964: AAS 56 (1964) p. 639.
6
Kfr. ibid. AAS 56 (1964) pp. 644-645.
7
Kfr. 2. Vatikankonsil, dekret om samfunnets meddelelsesmidler, 4. des. 1963: AAS 56 (1964) pp. 145-153. Dansk oversettelse 1965.
8
Kfr. 2. Vatikankonsil, konst. om liturgien, 4. des. 1963: AAS 56 (1964) p. 97 ff. Norsk oversettelse 1964. Paul VI, instruks om gjennomførelsen av konstitusjonen om den hellige liturgi, 25. jan. 1964: AAS 56 (1964) p. 139 ff. Dansk oversettelse: Catholica 1/1965.
9
Kfr. Pius XII, Encykl. Mediator Dei, 20. nov. 1947: AAS 39 (1947) p. 251 ff.; Paul VI, Encykl. Mysterium Fidei, 3. sept. 1965.
10
Kfr. Ap.gj. 1,14 og 2,46.
11
Kfr. 2. Vatikankonsil, dogm. konst. om Kirken, kap. VI, par. 44-45: AAS 57 (1965) pp. 50-52. Norsk oversettelse 1965.
12
Kfr. Luk. 22,26-27.
13
Kfr. Joh. 15,15.
14
Kfr. 2. Vatikankonsil, dekret om økumenikk, 21. nov. 1964: AAS 57 (1965) pp. 90-107. Norsk oversettelse 1965.
15
Kfr. Pius X, Motu Proprio Iampridem, 19. mars 1914: AAS 6 (1914) p. 174 ff.; Pius XII, Const. Ap. Exsul Familia, 1. aug. 1952: AAS 44 (1952) p. 652 ff.; Retningslinjer for apostolisk arbeide for de sjøfarende, fastsatt av Pius XII, 21. nov. 1957: AAS 50 (1958) p. 375, par. 2.
16
Kfr. 2. Vatikankonsil, dekret om østkirkene, 21. nov. 1964, par. 4: AAS 57 (1965) p. 77.
17
Kfr. Joh. 13,35.
18
Kfr. Pius XII, tale 8. des. 1950: AAS 43 (1951) p. 28. Kfr. også Paul VI, tale 23. mai 1964: AAS 56 (1964) p. 571.
19
Kfr. LEO XIII, Const. Ap. Romanos Pontifices, 8. mai 1881: Acta Leonis XIII, vol. 11 (1882) p. 234.
20
Kfr. Paul VI, tale, 23. mai 1964: AAS 56 (1964) pp. 570-571.
21
Kfr. Pius XII, tale, 8. des. 1950: 1. c.

Kapittel 3

1
Kfr. S. C. Consistorialis: Instruks om feltvikarene: 23. apr. 1951, AAS 43 (1951) pp. 562-565; Den formel som skal anvendes ved utarbeidelse av en redegjørelse for feltvikariatets situasjon, 20. okt. 1956: AAS 49 (1957) pp. 150-163; dekret: Feltvikarenes besøk ad limina, 28. feb. 1959: AAS 51 (1959) pp. 272-274; dekret: Feltpresters mulighet for å høre skriftemål utvides: 27. nov. 1960: AAS 53 (1961) pp. 49-50. Kfr. også Kongregasjonen for ordensfolk: Instruks om ordens folk som feltprester, 2. feb. 1955: AAS 47 (1955) pp. 93-97.
2
Kfr. S. C. Consistorialis: Brev til kardinaler, erkebiskoper, biskoper og andre, som utøver jurisdiksjon innenfor det spanske område, 21. juni 1951: AAS 43 (1951) p. 566.

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18