Pave Paul VI's trosbekjennelse

Noter

1
1. Tim. 6, 20.
2
Denz.-Sch., 3002.
3
2. Mos. 3, 14.
4
1. Job. 4, 8.
5
1. Tim. 6, 16.
6
Denz.-Sch., 804.
7
Ibid. 75.
8
Ibid. 75.
9
Ibid. 150.
10
Ibid 76.
11
Ibid. 76.
12
Ibid. 251-252.
13
Vat. II, Dekret om Kirken, 53.
14
Denz.-Sch., 2803.
15
Vat. II, Dekret om Kirken, 53.
16
Ibid. 53, 58, 61.
17
Denz.-Sch., 3903.
18
Vat. II, Dekret om Kirken, 53, 56, 61, 63. Paulus VI, Tale ved avslutningen av den 3. konsilsesjon. A.A.S. LVI. (1964) 1016. Id. Exhort. Apost. Signum magnum, Introd.
19
Vat. II, Dekret om Kirken, 62. Paulus VI, Exhort. Apost. Signum magnum. P. 1. n. 1.
20
Denz.-Sch., 1513.
21
Rom. 5, 20.
22
Denz.-Sch., 1514.
23
Vat. II, Dekret om Kirken, 8 og 5.
24
Ibid. 7, 11.
25
Vat. II, Dekret om Liturgiens Fornyelse, 5, 6. Vat. II, Dekret om Kirken, 7, 12, 50.
26
Denz.-Sch., 3011.
27
Ibid. 3074.
28
Vat. II, Dekret om Kirken, 25.
29
Ibid. 23, Vat. II, Dekret om de Orientalske Kirker, 2, 3, 5 ,6.
30
Vat. II, Dekret om Kirken, 8.
31
Ibid. 15.
32
Ibid. 14.
33
Ibid. 16.
34
Denz.-Sch., 1651.
35
Ibid. 1642, 1651-1652. Paulus VI, Encykl. Mysterium Fidei.
36
Summa theol. III. 73. 3.
37
1. Joh. 3, 2. Denz.-Sch., 1000.
38
Vat. II, Dekret om Kirken, 49.
39
Luk. 10, 9-10; Job. 16, 24.

Innhold

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18