Evangelii nuntiandi

Forord

Pave Paul fylte den 26. september 1977 åtti år. Oslo katolske bispedømme benytter denne anledning til å hedre ham ved å utgi det betydeligste skrift fra hans hånd i 1970-årene «Evangelii nuntiandi - Om Forkynnelsen av Evangeliet».

Denne apostoliske formaning ble promulgert 8. Desember 1975 og sendt ut i mars 1976. Den er et klart uttrykk for den nye type samarbeid mellom Paven på den ene side og verdens mange lokalkirker på den annen: Bispesynoden, som Vatikankonsilet (1962-65) anmodet Paul VI om å virkeliggjøre, og som samles hvert tredje år i Roma under hans ledelse. Forsamlingen består av utsendinger fra samtlige bispekonferanser, de større ordenssamfunn, representanter for legfolket og fra den romerske kurie, og er hurtig blitt Pavens viktigste organ i pastorale saker.

Når dette skrives holdes en slik synode med religionsundervisningen som tema.

I 1974 var emnet Evangeliseringen, eller Forkynnelsen som vi helst kaller det.

Selv om det bærer Pave Pauls signatur, må det skrift vi her utgir ansees som et resultat av det utstrakte samarbeid før, under og etter synoden i 1974.

Vi velger å legge det frem som et festskrift for vår aldrende, men stadig energisk arbeidende Overhyrde. Men ettersom vi gjerne ser det lest, ikke bare lagt til side som en prektig trykksak, har vi gitt det et beskjedent utstyr slik det er vanlig for slike opplysende tekster.

Ta og les! Innholdet fortjener det. Disse ord og tanker har noe å gi hver og en av oss.

Oslo, 20. oktober 1977.
John W. Gran
Biskop


Innhold Neste

av Webmaster publisert 03.12.2007, sist endret 03.12.2007 - 10:56