Evangelii nuntiandi

Noter

I teksten er det en rekke henvisninger til og sitater fra dokumenter fra Det Annet Vatikankonsil. St. Ansgars Forlag i København og St. Olav Forlag i Oslo har i årene 1966 - 67 utgitt disse skriftene i en dansk-norsk serie. Vi finner det i det følgende mest naturlig å henvise til denne utgave av konsilskriftene.

For enkelthets skyld har vi satt 2. Vat. som forkortelse for Det 2. Vatikankonsil. AAS benyttes som forkortelse for Acta Apostolica Sedis.

1
Kfr. Luk. 22, 32.
2
2. Kor. 11,28.
3
2. Vat., Kirkens misjonsvirksomhet 1, s. 15.
4
Kfr. Efes. 4, 24; 2, 15; Kol. 3, 10; Gal. 3, 27; Rom. 13, 14; 2. Kor. 5, 17.
5
2. Kor. 5, 20.
6
Kfr. Paul VI, Tale ved avslutningen av Bispesynodens 3. generalforsamling (26. okt. 1974), AAS 66 (1974), s. 634 - 635; 637.
7
Paul VI, Tale til kardinalkollegiet (22. juni 1973), s. 383.
8
2. Kor. 11,28.
9
1. Tim. 5,17.
10
2. Tim. 2, 15.
11
1. Kor. 2,5.
12
Luk. 4, 43.
13
Ibid.
14
Luk. 4, 18; kfr. Jes. 61,1.
15
Kfr. Mark. 1, 1; Rom. 1, 1-3.
16
Kfr. Mt. 6, 33.
17
Jfr. Mt. 5, 3-12.
18
Kfr. Mt. 5-7.
19
Kfr. Mt. 10.
20
Kfr. Mt. 13.
21
Kfr. Mt. 18.
22
Kfr. Mt. 24-25.
23
Kfr. Mt. 24, 36; Ap.gj. 1, 7; 1. Tess. 5, 1-2.
24
Mt. 11, 12; Luk. 16, 16.
25
Kfr. Mt. 4, 17.
26
Mark. 1, 27.
27
Luk. 4, 22.
28
Joh. 7, 46.
29
Luk. 4, 43.
30
Job. 11,52.
31
Kfr. 2. Vat., Om Guds åpenbaring 4, s. 15 - 16.
32
1. Peter 2, 9.
33
Kfr. Ap.gj. 2,11.
34
Luk. 4, 43.
35
1. Kor. 9, 16.
36
«Erklæring av synodefedrene», 4: L'Osservatore Romano (27. Okt. 1974), s. 6.
37
Mt. 28, 19.
38
Ap.gj. 2,41 og 47.
39
Kfr. 2. Vat., Kirken 8, s. 23 - 24, og Kirkens misjonsvirksomhet 5, s. 20-21.
40
Kfr. Ap.gj. 2,42-46; 4,32-35; 5, 12-16.
41
Kfr. Ap. gi. 2, 11; 1. Peter 2,9.
42
Kfr. 2. Vat., Kirkens misjonsvirksomhet 5, 11 - 12, s. 20 - 21, s. 29 - 32.
43
Kfr. 2. Kor. 4, 5; St. Augustin, Sermo XLVI, De Pastoribus: CCL XLI, s. 529 - 530.
44
Luk. 10, 16; kfr. St. Kyprian, De Unitate Ecclesiae, 14, PL 4, 527; St. Augustin, Enarrat. 88, Sermo, 2, 14: PL 37, 1140, St. John Chrysostom, Hom. de capto Eutropio, 6, PG 52, 402.
45
Efes. 5, 25.
46
Joh.åp. 21,5; 2. Kor. 5,17; Gal. 6, 15.
47
Kfr. Rom. 6, 4.
48
Kfr. Efes. 4, 23 - 24; Kol. 3, 9 - 10.
49
Kfr. Rom. 1, 16;1. Kor. 1, 18; 2,4.
50
Kfr. 53: AAS 58 (1966), s. 1075.
51
Kfr. Tertullian Apologeticum, 39: CCL, I, s. 150 - 153; Minucius Felix, Octavius 9 og 31: CSLP, Turin 19632, s. 11 - 13, 47 - 48.
52
1. Peter 3, 15.
53
2. Vat. Kirken 1, 9, 48, s. 15, s. 31 - 35, s. 82 - 84. Kirken i verden av i dag 42, 45, s. 63 - 64, 69 - 70. Kirkens misjonsvirksomhet 1, 5, s. 15 - 16, s. 20 - 21.
54
Kfr. Rom. 1, 16, 1. Kor. 1, 18.
55
Kfr. Ap. gi. 17,22-23.
56
1. Joh. 3, 1; kfr. Rom. &, 14-17.
57
Kfr. Efes. 2, 8; Rom. 1, 16. Kfr. Kongregasjonen for troslæren, Declaratio ad fidem tuendam in mysteria Incarnationis et SS. Trinitatis e quibusdam recentibus erroribus (21. februar 1972): AAS 64 (1972), s. 237 -241.
58
Kfr. 1. Joh. 3,2; Rom. 8,29; Fil. 3,20-21. Kfr. 2 Vat., Kirken 48 - 51, s. 82 - 88.
59
Kfr. Kongregasjonen for troslæren, Declaratio circa Catholicam Doctrinam de Ecclesia contra nonnullos errores hodiernos tuendam (24. juni 1973), AAS 65 (1973), s. 396 - 408.
60
Kfr. 2. Vat., Kirken i verden av i dag 47 - 52, s. 72 - 82, Paul VI: Humanae Vitae, St. Olav Forlag, Oslo 1968.
61
Paul VI, Tale til åpningen av den tredje bispesynode (27. september 1974), AAS 66 (1974), s. 562.
62
Ibid.
63
Paul VI, Tale til «Campesinos» i Columbin (23. aug. 1968), AAS 60 (1968), s. 623.
64
Paul VI, Tale på «Utviklingens dag» i Bogotá (23. august 1968), AAS 60 (1968), s. 627. Kfr. St. Augustin, Epistola 229, 2: PL 33, 1020.
65
Paul VI: Tale ved avslutningen av den tredje bispesynoden (26. okt. 1974), AAS 66 (1974), s. 637.
66
Tale den 15. oktober 1975: L'Osservatore Romano (17. okt. 1975).
67
Pave Paul VI, Tale til medlemmer av Consilium de Laicis (2. okt. 1974), AAS 66 (1974), s. 568.
68
Kfr. 1. Peter 3, 1.
69
Rom. 10, 14 og 17.
70
Kfr. 1. Kor. 2, 1-5.
71
Rom. 10, 17.
72
Kfr. Mt. 10, 27; Luk. 12, 3.
73
Mk. 16, 15.
74
Kfr. St. Justin, I Apol. 46, 1-4: PG 6, II Apol. 7 (8) 1-4; 10, 1-3; 13, 3-4; Florilegium Patristicum II, Bonn 1911, s. 81, 125, 129, 133; Clement av Alexandria, Stromata I, 19, 91; 94: S. Ch. s. 117 - 118; 119 - 120; 2. Vat., Kirkens misjonsvirksomhet 11, s. 30 og Kirken 17, s. 37 - 38.
75
Eusebius av Caesarea, Praparatio Evangelica, I, 1: PG 21, 26-28; kfr. 2. Vat., Kirken 16, s. 37.
76
Kfr. Ef. 3, 8.
77
Kfr. Henri de Lubac, Le drame de l'humanisme athée, ed. Spes, Paris, 1945.
78
Kfr. 2. Vat., Kirken i verden av i dag 59, s. 90 - 91.
79
1. Tim. 2, 4.
80
Mt. 9, 36; 15, 32.
81
Rom. 10, 15.
82
2. Vat., Om religionsfriheten 13, s. 39, Kirken 5, s. 18 - 19, Kirkens misjonsvirksomhet 1, s. 15 - 16.
83
2. Vat., Kirkens misjonsvirksomhet 35, s. 61.
84
St. Augustin, Enarratio in Ps 44, 23: CCL XXXVIII, s. 510, kfr. 2. Vat., Kirkens misjonsvirksomhet 1, s. 5.
85
St. Gregory den Store, Homil. in Evangelia 19, 1: PL 76, 1154.
86
Acta 1, 8; kfr. Didache 9, 1: Funk, Patres Apostolici, 1, 22.
87
Mt. 28, 20.
88
Kfr. Mt. 13, 32.
89
Kfr. Mt. 13, 47.
90
Kfr. Joh. 21, 11.
91
Kfr. Joh. 10, 1-16.
92
Kfr. 2. Vat., Gudstjenestens fornyelse 37 - 38, s. 25. Kfr. også senere liturgiske bøker og dokumenter om den praktiske gjennomføring av konsilets reformer.
93
Paul VI, Tale ved avslutningen av den tredje bispesynode (26. okt. 1974), AAS 66 (1974), s. 636.
94
Kfr. Joh. 15, 16; Mk. 3, 13 - 19; Luk. 6, 13 - 16.
95
Kfr. Ap. gi. 1, 21-22.
96
Kfr. Mk. 3, 14.
97
Kfr. Mk. 3, 14-15; Luk. 9,2.
98
Ap.gj. 4, 8; kfr. 2, 14; 3, 12.
99
Kfr. St. Leo den Store, Sermo 69, 3; Sermo 70, 1-3; Sermo 94, 3; Sermo 95, 2: S.C. 200, s. 50 - 52; 58 - 66; 258 - 260; 268.
100
Kfr. uttalelser på en rekke kirkemøter.
101
2. Vat., Kirkens misjonsvirksomhet 38, s. 63.
102
Kfr. 2. Vat., Kirken 22, s. 44.
103
Kfr. 2. Vat., Kirken 10, 37, s. 28 - 29, s. 37 - 39, Kirkens misjonsvirksomhet 39, s. 65 - 66, Om prestenes tjeneste og liv 2, 12, 13, s. 14 - 16, s. 35 - 37, s. 37 - 39.
104
Kfr. 1. Tess. 2, 9.
105
Kfr. 1. Peter 5, 4.
106
2. Vat., Kirken 11, s. 30, Legfolkets apostolat 11, s. 24, St. Johs. Chrysostom, In Genesim Serm. VI, 2; VII, 1: PG 54, 607-68.
107
Mt. 3, 17.
108
Mt. 4, 1.
109
Luk. 4, 14.
110
Luk. 4, 18 og 21; kfr. Jes. 61, 1.
111
Joh. 20,22.
112
Ap.gj. 2, 17.
113
Kfr. Ap.gj. 4,8.
114
Kfr. Ap.gj. 9, 17.
115
Kfr. Ap.gj. 6,5 og 10; 7,55.
116
Ap.gj. 10,44.
117
Ap.gj. 9,31.
118
Kfr. 2. Vat., Kirkens misjonsvirksomhet 4, s. 19 - 20.
119
Joh. 17, 21.
120
Kfr. Ap. gi. 20, 28.
121
Kfr. Dekretet om presters tjeneste og liv, Presbyterorum Ordinis, 13, AAS 58 (1966), s. 1011.
122
Kfr. Hebr. 11, 27.
123
2. Vat., Kirkens misjonsvirksomhet 6, s. 24, kfr. Den katolske kirke og de kristnes enhet 1, s. 11.
124
Bull, Apostolorum Limina, VII: AAS 66 (1974), s. 305.
125
Rom. 5, 5.
126
Kfr. Joh. 8, 32.
127
1. Tess. 2, 8, kfr. Fil. 1, 8.
128
Kfr. 1. Tess. 2, 7-11; 1. Kor. 4, 15; Gal. 4, 19.
129
Kfr. 1. Kor. 8, 9-13; Rom. 14, 15.
130
Kfr. Rom. 12, 11.
131
2. Vat., Om religionsfriheten 4, s. 933.
132
Kfr. Ibid., 9 - 14: loc. cit., s. 935 - 940.
133
Kfr. 2. Vat., Kirkens misjonsvirksomhet 7, s. 24-25.
134
Kfr. Rom. 1, 16.
135
Fil. 1, 3-4, 7-8.

Innhold

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18