Humanae vitae

Noter

1
Kfr. Pius IX, encykl. Qui pluribus, 9. nov. 1846, Pius IX P.M. Acta, bd. I, ss. 9-10; St. Pius X, encykl. Singulari Quadam, 24. sept. 1912, AAS, 4, 1912, s. 658; Pius XI, encykl. Casti Connubii, 31. des. 1930, AAS, 22, 1930, ss. 579-581; Pius XII, Magnificate Dominum, tale til det katolske verdensepiskopat, 2. nov. 1954, AAS, 46, 1954, ss. 671-72; Johannes XXIII, encykl. Mater et Magistra, 15. mai 1961, AAS, 53, 1961, s. 457.
2
Kfr. Matt. 28, 18-19.
3
Kfr. Matt. 7, 21.
4
Kfr. Catechismus Romanus Concilii Tridentini, 2. del, kap. 103; Leo XIII, encykl. Arcanum, 10. febr. 1880, Acta Leonis XIII, 2, 1880, ss. 26-29; Pius XI, encykl. Divini Illius Magistri, 31. des. 1929, AAS, 22, 1930, ss. 58-61; encykl. Casti Connubii, AAS, 22, 1930, ss. 545-46; Pius XII, tale til det italienske medisinsk-biologiske St. Lukasselskap, 12. nov. 1944, Taler og radiobudskap, VI, ss. 191-92; til Italias katolske jordmorforening, 29. okt. 1951, AAS, 43, 1951, ss. 835-854; til selskapet Fronte della Fasniglia's og Foreningen for barnerike familiers kongress, 28. nov. 1951, AAS, 43, 1951, ss. 857-59; til den 7. kongress for det internasjonale selskap for haematologi, 12. sept. 1958, AAS, 50, 1958, ss. 734-35; Johannes XXIII, encykl. Mater et Magistra, AAS, 53, 1961, ss. 446-47; Codex Iuris Canonici, kap. 1067, § 1; kap. 1076, §§ 1-2; II. Vatikankonsil, pastoralkonstitusjonen Gaudium et Spes, nr. 47-52.
5
Kfr. Paul VI, tale til kardinalkollegiet, 23. juni 1964, AAS, 56, 1964, s. 588; til kommisjonen for studie av befolknings-, familie- og fødselshyppigbetsproblemene, 27. mars 1965, AAS 57, 1965, s. 388; til den italienske jordmor- og gynekologforenings nasjonalkongress, 29. okt. 1966, AAS, 58, 1966, s. 1168.
6
1. Joh. 4-8.
7
Efes. 3, 15.
8
Kfr. II. Vatikankonsil, Past. konst. Gaudium et Spes, nr. 50.
9
Kfr. St. Thomas Aquinas, Summa Theologica, I-II, Sp. 94, art. 2.
10
Kfr. past. konst. Gaudium et Spes, nr. 50 og 51.
11
Kfr. past. konst. Gaudium et Spes, nr. 49.
12
Kfr. Pius XI, encykl. Casti Connubii, AAS, 22, 1930, s. 560; Pius XII, AAS, 43, 1951, s. 843.
13
Kfr. Johannes XXIII, encykl. Mater et Magistra, AAS, 53, 1961, s. 447
14
Kfr. Catechismus Romanus Concilli Tridentini, II. del, kap. 8; Pius XI, encykl. Casti Connubii, AAS, 22,1930, ss. 562-64; Pius XII, Taler og radiobuskap, VI, 1944, ss. 191-92; AAS, 43, 1951, ss. 842-43; ss 857-59; Johannes XXIII, encykl. Pacem in Terris, 11. april 1963, AAS, 55, 1963, ss. 259-60; Gaudium et spes, nr. 51.
15
Kfr. Pius XI, encykl. Casti Connubii, AAS, 22, 1930, s. 565; dekret fra Det hl. officium, 22. febr. 1940, AAS, 32, 1940, s. 73; Pius XII, AAS, 43, 1951, ss. 843-44; AAS, 50, 1958, ss. 734-35.
16
Kfr. Catechismus Romanus Concilii Tridentini, II. del, kap. 8; Pius XI, encykl. Casti Connubii, AAS, 22, 1930, ss. 559-61; Pius XII, AAS, 43, 1951, s. 843; AAS, 50, 1958, ss. 734-35; Johannes XXIII, encykl. Mater et Magistra, AAS, 55, 1961, s. 447.
17
Kfr. Pius XII, tale til Den italienske katolske juristforenings nasjonalkongress, 6. des. 1953, AAS, 45,1953, ss. 798-99.
18
Kfr. Rom. 3, 8.
19
Kfr. Pius XII, tale til deltagerne i kongressen for Det italienske selskap for urologi, 8. juli 1953 AAS, 45, 1953, ss. 674-75; AAS, 50, 1958, ss. 734-35.
20
Kfr. Pius XII, AAS, 43, 1951, s. 846.
21
Kfr. AAS, 45, 1953, ss. 674-75; AAS, 48, 1956, ss. 461-62.
22
Kfr. Luk. 2, 34.
23
Kfr. PAUL VI, encykl. Populorum Progressio, 26. mars 1967, nr. 21.
24
Kfr. Rom. 8.
25
Kfr. II. Vatikankonsil, dekretet Inter Mirifica. Om de sosiale kommunikasjonsmidler, nr. 6-7.
26
Kfr. encykl. Mater et Magistra, AAS, 53, 1961, s. 447.
27
Kfr. encykl. Populorum Progressio, nr. 48-55.
28
Kfr. pastoralkonst. Gaudium et Spes, nr. 52.
29
Kfr. AAS, 43, 1951, s. 859.
30
Kfr. pastoralkonst. Gaudium et Spes, nr. 51.
31
Matt. 11, 30.
32
Kfr. pastoralkonst. Gaudium et Spes, nr. 48; II. Vatikankonsil lærekonst. Lumen Gentium, nr. 35.
33
Matt. 7, 14; jfr. Hebr. 12, 11.
34
Kfr. Tit. 2, 12.
35
Kfr. 1. Kor. 7, 31.
36
Kfr. Rom. 5, 5.
37
Efes. 5, 25, 28-29, 32-33.
38
Kfr. lærekonst. Lumen Gentium, nr. 35 og 41; pastoralkonst. Gaudium et Spes, nr. 48-49; II. Vatikankonsil, dekretet Apostolicam Actuositatem, nr. 11.
39
Kfr. lærekonst. Lumen Gentium, nr. 25.
40
Kfr. 1. Kor. 1, 10.
41
Kfr. Job. 3, 17.

Innhold

av Webmaster publisert 31.03.2006, sist endret 31.03.2006 - 18:18