Dokumenter under pave Pius X (1903-1914)

Se også en biografi om den hellige pave Pius X, og en oversikt over saligkåringer og helligkåringer.


Inter Sollicitudines (22. november 1903, pavelig «motu proprio» om kirkemusikk)

The Implementation of Inter Sollicitudines (9. desember 1903, Letter of Pope Pius X to Cardinal Respighi)

Ad Diem Illum Laetissimum (2. februar 1904, encyklika om Maria uplettede unnfangelse)

Femtiårsjubileet for dogmedefinisjonen av Maria uplettede unnfangelse (12. desember 1904, tale av Pius X)

Acerbo Nimis (15. april 1905, encyklika om undervisningen av den kristne lære)

Il Fermo Proposito (11. juni 1905, encyklika om den katolske aksjon i Italia)

Vehementer Nos (11. februar 1906, encyklika om den franske separasjonslov)

Tribus Circiter (5. april 1906, encyklika om mariavittene i Polen)

Pieni l'Animo (28. juli 1906, encyklika om kleresiet i Italia)

Gravissimo Officii Munere (10. august 1906, encyklika om de franske gudstjenesteforeninger)

Une Fois Encore (6. januar 1907, encyklika om skille mellom kirke og stat)

Pascendi Dominici Gregis (3. juli 1907, encyklika om modernistenes lære)

Lamentabili Sane (3. juli 1907, fordømmelse av modernistenes vranglære, fra kongregasjonen for Det hellige Officium)

Prastatia Scripturæ Sacræ (18. november 1907, pavelig «motu proprio»)

Haerent Animo (4. august 1908, apostolisk formaning [exhortasjon] til prestene om prestelig helligelse)

Communium Rerum (21. april 1909, encyklika om den hellige Anselm av Aosta)

Pave Pius Xs katekisme

Editae Saepe (26. mai 1910, encyklika om den hellige Karl Borromeus)

Quam Singulari (8. august 1910, dekret fra Kongregasjonen for Sakramentsdisiplinen om barnas første hellige kommunion)

Iamdudum (24. mai 1911, encyklika om den portugisiske separasjonslov)

Lacrimabili Statu (7. juni 1912, encyklika om indianerne i Sør-Amerika)

Singulari Quaedam (24. september 1912, encyklika om arbeiderorganisasjoner)

Doctoris Angelici (29. juni 1914, pavelig «motu proprio» som oppmuntrer til studiene av den hellige Thomas av Aquinos' filosofi)

av Webmaster publisert 20.07.2002, sist endret 08.04.2011 - 14:31