Dokumenter under pave Pius XII (1939-1958)

Se også en oversikt over helligkåringer og saligkåringer.


Summi Pontificatus (20. oktober 1939, Encyklika om den menneskelige families enhet og krigens redsler)

Sertum Laetitiae (1. november 1939, encyklika om opprettelsen av hierarkiet i USA)

Saeculo exeunte octavo (13. juni 1940, encyklika til 800-årsminnet for Portugals uavhengighet)

Julebudskap 1942 (25. desember 1942, Pius XII' radiotale og julebudskap)

Mystici corporis Christi (29. juni 1943, encyklika om Kirken som Kristi mystiske legeme)

Divino afflante Spiritu (30. september 1943, Encyklika om Den hellige Skrift)

Orientalis Ecclesiae (9. april 1944, encyklika om den hellige Kyrill av Alexandria)

Julebudskap 1944 (25. desember 1944, Pius XII' radiotale og julebudskap)

Communium interpretes dolorarum (15. april 1945, encyklika med oppfordring til bønn om fred)

Orientales omnes Ecclesias (23. desember 1945, Encyklika om Den rutenske Kirkes gjenforening med Roma)

Quemadmodum (6. januar 1946, encyklika med oppfordring til omsorg for verdens forlatte og lidende barn)

Deiparae Virginis Mariae (1. mai 1946, encyklika der Paven ber biskopene granske om det ville være opportunt å formelt definere læren om den salige jomfru Marias himmelopptagelse)

Fulgens Radiatur (21. mars 1947, encyklika om den hellige Benedikt)

Mediator Dei (20. november 1947, Encyklika om den hellige liturgi)

Optatissima Pax (18. desember 1947, encyklika om offentlig bønn for sosial fred og verdensfred)

Auspicia quaedam (1. mai 1948, encyklika om bønn for verdensfreden og for løsning av Palestina-problemet)

In Multiplicibus Curus (24. oktober 1948, encyklika om bønn for fred i Palestina)

Om bier (27. november 1948, pavetale til de italienske birøkteres årskongress)

Redemptoris Nostri Cruciatus (15. april 1949, encyklika om de hellige steder i Palestina)

Forklaring av setningen "Utenfor Kirken ingen Frelse" (8. august 1949, brev fra den hl. kongregasjon for Troslæren til erkebiskop Cushing av Boston)

Anni Sacri (12. mars 1950, Encyklika om bekjempelse av ateistisk propaganda)

Summi maeroris (19. juli 1950, encyklika med oppfordring om bønn for fred)

Humani Generis (12. august 1950, encyklika om noen gale oppfatninger knyttet til evolusjonen)

Menti Nostrae (23. september 1950, apostolisk formaning [exhortasjon] til presteskapet i hele verden)

Munificentissimus Deus (1. november 1950, encyklika med definisjonen av dogmet om Maria opptagelse i himmelen)

Mirabile Illud (6. desember 1950)

Evangelii Praecones (2. juni 1951, encyklika om fremmet av de katolske misjoner)

Sempiternus Rex Christus (8. september 1951, encyklika om konsilet i Kalkedon)

Ingruentium Malorum (15. september 1951, encyklika om rosenkransbønnen)

Den medisinske forsknings og behandlings moralske grenser (14. september 1952, pavetale til deltagerne på en kongress om nervesystemets hispatologi)

Christus Dominus (6. januar 1953, apostilosk konstitusjon om den eukaristiske faste)

Om psykoterapi og religion (13. april 1953, pavetale til en kongress om psykoterapi og klinisk psykologi)

Doctor Mellifluus (24. mai 1953, encyklika om den hellige Bernhard av Clairvaux)

Fulgens Corona (8. september 1953, encyklika som proklamerer et mariansk år)

Ci riesce (6. desember 1953, pavetale om religionsfrihet, rettet til nasjonalmøtet for italienske katolske jurister)

Sacra Virginitas (25. mars 1954, encyklika om konsekrert jomfruelighet)

Si Diligis (31. mai 1954, pavetale i anledning Pius Xs helligkåring)

Ecclesiae Fastos (5. juni 1954, encyklika om den hellige Bonifatius)

Ad Sinarum Gentem (7. oktober 1954, Encyklika til Kirken i Kina om om Kirkens overnasjonale karakter)

Ad Caeli Reginam (11. oktober 1954, encyklika om Marias Dronningverdighet)

Musicae Sacrae (25. desember 1955, Encyklika om kirkemusikk)

Haurietis Aquas (15. mai 1956, encyklika til 100-årsdagen for innføringen av festen til Jesu Hellige Hjerte)

Luctuosissimi eventus (28. oktober 1956, Encyklika om bønn for det ungarske folk)

Laetamur admodum (1. november 1956, encyklika om bønn for fred i Polen, Ungarn og Midt-Østen)

Datis Nuperrime (5. november 1956, Encyklika som fordømmer voldsbruken mot det ungarske folk)

Sacram Communionem (19. mars 1957, Motu Proprio om kirkelovene om eukaristisk faste og om kveldsmesser)

Fidei Donum (21. april 1957, encyklika om de katolske misjoners kår, særlig i Afrika)

Invicti Athletae (16. mai 1957, encyklika om den hellige Andreas Bobola)

Le Pelerinage de Lourdes (2. juli 1957, encyklika, hundre år etter Lourdes-åpenbaringene, med advarsel mot materialismen)

Miranda Prorsus (8. september 1957, encyklika om massemediene)

Ad Apostolorum Principis (29. juni 1958, Encyklika om kommunismen og Kirken i Kina)

Menimisse iuvat (14. juli 1958, encyklika om bønn for den forfulgte Kirke i Øst-Europa og Asia)


Litaniae Pretiosissimi Sanguinis Domini Nostri Iesu Christi (24. februar 1960, litani approbert av Ritus-Kongregasjonen til ære for Jesus i hans mest kostbare Blod)

av Webmaster publisert 05.08.2002, sist endret 07.10.2018 - 07:51