Ny organisasjonssekretær i UNKF

1. januar fikk Unge Norske Katolikkers Forbund (UNKF) ny organisasjonssekretær. Pål Koren Pedersen begynte da i stillingen. Han kommer opprinnelig fra Arendal, har vært bosatt flere år i Bergen, men har altså nå slått seg ned i Oslo med kone og barn. Pål er et ikke helt ubeskrevet blad i UNKF sammenheng. Han har flere år som frivillig medarbeider bak seg, og har de siste tre og et halvt årene vært ansatt som ungdomskonsulent.

Pål er utdannet cand.mag. med fagfeltet historie, administrasjons- og organisasjonsvitenskap og bedriftsøkonomi. Av andre kirkelige verv kan det nevnes at han sitter i Oslo katolske bispedømmes kommisjon for rettferdighet og fred, og at han er leder for Norsk Økumenisk Forum for Innvandringsspørsmål.

av Webmaster publisert 31.01.1997, sist endret 31.01.1997 - 13:02