Nye kommunionshjelpere og kirkelige assistenter i Midt-Norge

Pater Georg Müller SS.CC., apostolisk administrator i Midt-Norge, har utnevnt for perioder på tre år:

  • Trang Van Pham til ekastraordinær kommunionsutdeler for St. Olav menighet i Trondheim (3.3.1997);
  • Visminda Carzano Eide og Per Risholm til ekstraordinære kommunionsutdelere med fullmakt til å lede gudstjeneste uten prest («kirkelig assistent») for St. Eystein menighet i Kristiansund (24.3.1997); og
  • Hanna Mersch og Maria Feldhoffer til ekstraordinære kommunionsutdelere for kommuniteten St. Bonifatius Institutt i Levanger (25.3.1997).
av Webmaster publisert 05.04.1997, sist endret 05.04.1997 - 23:02