Pressemelding

Dr. philos. Janne Haaland Matlary, medlem av det Pavelige Råd for Rettferdighet og Fred, holdt 24. april et viktig foredrag i Vatikanet om "Kvinner og Arbeid" etter innbydelse fra det Pavelige Samfunnsvitenskapsakademi. Temaet for Akademiets konferanse var hvordan arbeidsløsheten i Europa, som rammer kvinner og ungdom i særlig grad, kan bekjempes.

I sin hilsningstale til Akademiet understreket Paven at det frie marked alltid må underlegges etiske normer og politiske strukturer, men at det i dag er en stor far for at 'brutaliteten i uregulerte markeder' underminerer ikke bare vanlige folks velferd, men også selve demokratiet. "Hvem kan delta politisk hvis man mangler sosial trygghet og arbeid?", spurte Paven. Han sa videre at det er en politisk oppgave å sørge for arbeid, og at arbeid er en fundamental menneskerett.

I sitt innlegg la Haaland Matlary sterk vekt på at de fleste vestlige kvinner ikke kommer til å vende tilbake til husmorrollen og at kvinners innsats i arbeids- og politisk liv er meget nødvendig, og at for å realisere dette må kvinner være i stand til både å være mødre og å jobbe utenfor hjemmet. "Her må mannens rolle utvikles og endres istor grad," sa hun. "Kvinner skyves ut av arbeidsmarkedet først, eller får jobb sist fordi de er mødre, men mannen kan 'privatisere' det forhold at han er far", sa hun. Kirken må utvikle sin sosiallære på dette viktige punktet, fremholdt hun, ettersom man hittil i overveiende grad har basert seg på en tradisjonell modell med mannen ute, kvinnen hjemme.

av Webmaster publisert 06.05.1997, sist endret 06.05.1997 - 12:17