Pater Dionysius Boers O.F.M. er død

Den 2. juni 1997 døde p. Dionysius Boers O.F.M. i Weert i Nederland, 91 år gammel. Ett år etter prestevielsen i Weert 1932 kom han til Norge. Fra 1932-1940 var han kapellan i St. Hallvards menighet. Fra 1940-1946 var han sogneprest i St. Ansgars menighet i Kristiansand. I 1946 reiste han til India, opprettet et kloster i Bangalore og tok seg av utdannelsen av prestestudenter. I slutten av 1950-årene kom han for en kortere periode tilbake til Norge, men dro så igjen, denne gang til Ceylon. Han bestemte seg igjen for Norge i 1960-årene, og bodde på fransiskanerklosteret på Enerhaugen i Oslo. Han var i en årrekke formann i presterådet, og var biskop John Willem Grans teologiske rådgiver under det II. Vatikankonsil. I 1976 forlot han Norge og slo seg igjen med i fransiskanerklosteret i Weert.

av Webmaster publisert 05.06.1997, sist endret 05.06.1997 - 10:41