Nytt menighetsråd i St. Hallvard, Oslo

St. Hallvard menighet i Oslo har valgt nytt menighetsråd. Det nye rådet består av de følgende faste representanter (i alfabetisk rekkefølge): Mari Ann Berg, Petter Bruce, Bernt Gulbrandsen, Hans Inge Hansen, Thanh Huu Nguyen, Magdalena Raczkowska, Ghebremedhin Tewolde. Vararepresentanter: (1) Frøydis Gustavsen, (2) Ella Haug, (3) Astri Bjørnstad.

Representant til Pastoralrådet f.o.m. september 1997: Trond Berger; vara - Frank Ring.

av Webmaster publisert 20.06.1997, sist endret 20.06.1997 - 19:01