Norsk hovedtaler under Pavens Rio-besøk

En norsk kvinne skal holde en av hovedtalene under Pavens besøk i Rio de Janeiro 4-5. oktober. Dr. philos. Janne Haaland Matlary, forsker i internasjonal politikk ved Universitet i Oslo, skal holde foredrag om kvinnens stilling som mor og arbeidstaker under Pavens besøk i Rio i anledning «The Second World Meeting with Families». Ved siden av henne finnes også en annen kvinnelig taler, professor Mary Ann Glendon fra Harvard, mens de andre fem hovedtalerne er Kirkens kardinaler.

«Jeg kommer med en meget direkte tale om kvinnens situasjon idag, med krysspress mellom morsrolle og arbeid, ofte med dobbeltarbeid fordi mannen ikke deler på husarbeid, og med diskriminering i arbeidslivet fordi man også er mor. Jeg poengterer at det nå er på høy tid at politikere og arbeidsgivere, samt samfunnet forøvrig, tar mødres enorme arbeidsbyrde og utrolig viktige arbeid alvorlig gjennom praktisk politikk og holdningsendringer. Det er absurd at kvinner i vår tid skal måtte velge mellom å bli mødre eller ha en profesjon; og det er like absurd at mødres arbeid ikke verdsettes når alle i samfunnet innser at det er fundamentet for mye av samfunnslivet», sier Haaland Matlary.

Konferansen samler mange tusen deltagere, mens utendørsmessen etterpå sannsynligvis vil samle flere millioner. «Dette er en bokstavlig talt en verdensarena for å fremføre et budskap, og det er en selvsagt en utrolig stor ære for meg å bli bedt om å være hovedtaler her», sier Haaland Matlary, som har brukt sommerferien til å finslipe sin tale. Den er konsis og meget direkte: «Jeg har noe å si, derfor reiser jeg dit», sier hun «Jeg snakker fra min erfaring som firebarnsmor og yrkeskvinne, om problemene som opptar alle kvinner i samme situasjon. Jeg skal også fokusere på mødres økonomiske rettigheter».

Det er få eller ingen kvinner hittil som har hatt slike fremtredende oppgaver innen den Katolske Kirke. Haaland Matlary er forøvrig et av de få kvinnelige medlemmer av Pavens Råd for Rettferdighet og Fred i Vatikanet og er også forhandler for ham i FN-konferanser.

av Webmaster publisert 13.09.1997, sist endret 13.09.1997 - 20:55