Konferanse om landminer

Under den pågående konferansen om landminer i Oslo, 1.-25. september, er Den hellige Stol representert ved en delegasjon ledet av msgr. Alain Lebeaupin. Msgr. Lebeaupin er charge d'affairs ved Europaparlamentet. I delegasjonen deltar også Michael Watters og Kjell Halvorsen, begge medlemmer av Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for rettferdighet og fred (Justitia et Pax).

Det pavelige råd for rettferdighet og fred og også pave Johannes Paul II har ved flere anledninger gått sterkt ut imot all produksjon, salg og bruk av disse våpnene.

av Webmaster publisert 16.09.1997, sist endret 16.09.1997 - 15:06