UNKFs nye ledelse

Unge Norske Katolikkers Forbund valgte de følgende til nytt arbeidsutvalg på landsmøtet 19.-21. september:

Sebastiaan van Dijk (leder, Oslo), Thale Berge* (Bergen, studerer på Ås i Akershus), Harald Huse (Oslo), Alexander Refsum Jensenius (Nesbru i Asker & Bærum menighet), Karolina Karabatic (Halden, studerer i Oslo) og Linn Maria Kierulf (Drammen). De to varamedlemmene er Alexander Fjelldal (Oslo) og Jan Thomas Lerstein (Moss).

(*) Thale Berge ble valgt til en to-årsperiode i 1996.

av Webmaster publisert 25.09.1997, sist endret 25.09.1997 - 13:53