Suksess og kritikk under pavebesøket i Rio

Brasils største avis "O Globo" hadde hovedoppslaget: "Kvinnene er de store stjernene under Pavebesøket" fredag, og omtalte Janne Haaland Matlarys tale som "den mest applauderte, den mest oppsiktsvekkende og den mest kommenterte" under familiekongressen som fant sted som en del av Pavens besøk i Rio. "Jeg fikk en enorm respons fra publikum og presse", forteller Haaland Matlary, "jeg har aldri opplevd maken. Dette er første gang i Kirkens historie at to lekfolk - og to kvinner, Mary Ann Glendon fra Harvard og meg selv - har talt i samme forum som Kirkens kardinaler. Dette var spesielt oppsiktvekkende i denne delen av verden hvor Kirken her vært og er veldig klerikal".

I sin tale tok hun opp barns, enslige og fattige mødres rettigheter, og la spesielt vekt på kravet om sosial velferd for familier. Dette temaet er meget kontroversielt i Brasil. Da Paven ankom Rio holdt han en meget kritisk tale til presidenten om indianeres, negrenes, og de fattige bøndene uten lands rettigheter til økonomisk omfordeling: "Sosial og økonomisk urettferdighet er grunnen til konflikter både i byer og på landet, til gatebarnas eksistens, for bare å nevne noe; og dette er hovedutfordringen for den brasilianse regjering", sa han ved ankomsten. Denne sterke talen på flyplassen første til enorm pressedekning samt til meget negative reaksjoner fra høyt politisk hold som anklaget Paven for innblanding i landets politikk. Matlary tok også opp dette temaet i TV-intervjuer om kvinnens stilling:"De fattige har samme rett til et menneseverdig liv som oss. Solidaritet i praksis betyr også økonomisk solidaritet". I sin kommentar til abortdebatten i Brasil poengterte hun at kvinnen må ha sosial og økonomisk hjelp, særlig som enslig mor: "Sier man nei til abort, må man også si ja til mye annet."

Sikkerhetsoppbudet under Rio-møtet var det største under noe Pave-besøk, med 20 000 militærpoliti i gatene. "Foruten å være utstyrt med personlige livvakter var vi under kontinuerlig bevoktning av politiet", forteller Matlary. Familiekongressen hadde 3000 innbudte gjester, fra kardinalkollegiet og episkopatet til representanter for legfolk fra hele verden, mens et møte i Maracana stadion samlet 160 000 og den avsluttende messen søndag 2 milllioner.

av Webmaster publisert 09.10.1997, sist endret 09.10.1997 - 11:21