Nytt arbeidsutvalg i PRO

På møte i Pastoralrådet i Oslo katolske bispedømme (PRO) den 25.-26. oktober ble diakon Gunnar Wicklund-Hansen (Bergen) valgt til ny leder i pastoralrådet, og Mette Bruusgaard (NKKF) til nestleder. Som videre medlemmer a arbeidsutvalget (AU) ble Frode Eidem (Lillestrøm), Lindie Landmark (Tønsberg), p. Sigurd Markussen, Elizabeth B. Jensen og Birgitte Tande (begge NUK) valgt. Varamedlemmer ble Elin Liseth (Stavanger) og Turid Birgitta Folkedal (Hønefoss).

Arbeidsprogrammet for de kommende to årene ble også fastlagt, med disse hovedpunktene:

  • Kirkens indre liv, struktur og økonomi
  • Barne- og ungdomsarbeid
  • Forberedelser til år 2000
av Webmaster publisert 26.10.1997, sist endret 26.10.1997 - 19:04