Pavelig rådgiver og statssekretær

Forsker Janne Haaland Matlary (49) ble i statsråd torsdag 6. november utnevnt til statssekretær i Utenriksdepartementet. Matlary har tatt sin doktorgrad på EU-integrasjon og forlater nå forskningsprosjektet Arena ved Universitetet i Oslo for å gå inn i stillingen som statssekretær. Statsviteren og firebarnsmoren har også vært freme i media i egenskap av katolikk og "pavelig rådgiver". I nærmere tre år har hun vært medlem av Det pavelige råd for rettferdighet og fred (Justitia et Pax), og i flere år har hun sittet i Oslo katolske bispedømmes Kommisjon for rettferdighet og fred, hun har representert Den hellige Stol ved flere store internasjonale konferanser, blant annet Social Summit i København, 1995, Kvinnekonferansen i Beijing samme år, og i oktober i år holdt hun en av hovedtalene ved en stor familiekonferanse i Rio, Brasil, under pavens besøk.

av Webmaster publisert 07.11.1997, sist endret 07.11.1997 - 11:41