Nytt menighetsråd i Trondheim

Pressemelding fra sokneadministrator Torbjørn Olsen:

Menighetsrådsvalg St. Olavs menighet, Trondheim

Som kjent opphørte menighetsrådet i den katolske St. Olavs menighet i Trondheim å fungere i slutten av august. Det var en følge av at samtlige medlemmer - med to unntak - frasa seg sine verv i forbindelse med at soknepresten, pater Arne Marco Kirsebom, sluttet, noe som igjen må sees i sammenheng med utnevnelsen og vigslingen av pater Georg Müller til biskop.

Nå har St. Olavs menighet holdt suppleringsvalg for å fylle opp de vakante plasser i menighetsrådet slik at dette igjen kan komme i funksjon. Det ble avgitt 158 stemmer. omtrent som forrige gang. Valget ble avsluttet etter dagens høymesse.

Lederen velges direkte og til leder (ut år 2000) ble valgt den 47 år gamle Wojciech Eugeniusz Kauczynski. Han er dr.ing. og ansat ved Marintek. Han kom fra Polen i 1981 og har vært med i menighetsrådet fra 1985 til 1989, de siste to år som nestleder. Han var medlem av pastoralrådet fra 1991 til 1993. Kauczynski er gift og har tre barn i alderen 16 til 19 år. Han erstatter Njål Kristiansen.

Menigheten har dertil følgende faste medlemmer:

  • Eirik Andre Andresen (ut år 1998)
  • Thor Øyvind Bergan (ut år 1998; tidligere valgt)
  • Bernadette Cacnio Fuglem (ut år 1998; tidligere valgt)
  • Jorge Bobis Jensen (ut år 2000)
  • Ole Øystein Jørstad (ut år 2000)
  • Nguyen Duy Dat (ut år 1998)
  • Ingebjørg Nordbakke (ut år 2000)
av Webmaster publisert 19.11.1997, sist endret 19.11.1997 - 17:24