Redaktøren av Katolsk Orientering går av

Katolsk Orienterings sjefredaktør og ansvarlige redaktør siden 1974, p. Willem Wuyts O. Praem, meddelte den 18. november biskop Czeslaw Kozon at han trekker seg fra sin stilling. Dette kommer etter en langvarig uenighet i bispedømmet Københavns pastoralråd og den danske katolske offentlighet om bladets redaksjonelle linje, og etter at et forsøk på dialog mellom biskopen og redaktøren i høst brøt sammen. Redaksjonssekretær Knud Helsted Kluge er konstituert som ny ansvarlig redaktør.

av Webmaster publisert 28.11.1997, sist endret 28.11.1997 - 14:36