Økumenisk gudstjeneste før fredsprisutdelingen

Dagen før seremonien for Nobel fredspris i Oslo rådhus, ble det arrangert en økumenisk gudstjeneste i St. Olavs katolske domkirke. Gudstjenesten ble viet til bønn for en effektiv gjennomføring av forbudet mot anti-personell-landminer og bønn for dem som arbeider med å fjerne minene, samt befolkningen i mineinfiserte områder og ofrene for minene.

Gudstjenesten ble ledet av Metodistkirkens tilsynsmann, Jorunn Wendel. Ellers deltok representanter fra Den norske kirke, Baptistkirken, Den ortodokse kirke og Den katolske kirke og fra Norsk Folkehjelp. To av Pavestolens observatører ved landminekonferansen i Oslo i september deltok også.

Rev. Dr. Rebecca Larson (Canada) fra The Lutheran World Federation leste et dikt om landminer som hun forfattet for noen år siden:

Anti.Personell Landmines

Standing guard without supplies
Night and day
This soldier is a coward,
Not willing to kill eye to eye
Ore one day risk
The laughter of children
On these polluted fields.
A coward's war it is where
Sins of the father are
Seeded into the
Cut off limbs
to third and fourth generation
With military skill
And percision
Slicing the future
from their children's children
And yours - and mine
As well.

Amen

Prekenen under gudstjenesten ble holdt av Atle Sommerfeldt, generalsekretær for Kirkens Nødhjelp.

Forbønnene ble fremført på norsk, engelsk, tigrinya (hovedspråk i Eritrea), khmer (kambodjansk) og portugisisk (lest av en angolaner).

av Webmaster publisert 10.12.1997, sist endret 10.12.1997 - 12:52