Paven på menighetsbesøk

På formiddagen fjerde søndag i advent besøkte paven en menighet i en forstad til Roma der det ikke finnes noe idretts- eller kulturhus. Paven klaget over at det finnes få steder der unge kan more seg på et "sunt" vis.

Paven nevnte spesielt de alvorlige narkotikaproblemene i området. "Stå ikke passive overfor slike situasjoner. Det er i første rekke dere som må bygge opp en ny solidaritet for å forebygge og rehabilitere dem som har gått i stoffavhengighetens garn." Han oppfordret familiene til å reagere sterkt mot narkotikamisbruk, som han sa er "vår tids farsott".

Paven er bevisst sin rolle som biskop av Roma, og pleier å besøke byens menigheter de søndagene han er i Roma.

Kilde: Vatikanradioen/OB 22.12.97; o: pe

av Webmaster publisert 23.12.1997, sist endret 23.12.1997 - 21:31