Endrede maktforhold i kardinalkollegiet

Vatikanet (CWN) – Utvidelsen av kardinalkollegiet med 20 nye medlemmer har gjort en slutt på den italienske kontrollen, i følge den ansette Vatikanobservatøren Giancarlo Zizola.

Zizola, som dekker Vatikanet for den italienske avisen "Il Sole 24 Ore", påpeker at italienske kardinaler ikke lenger holder en tredjedel av stemmene i et konklave – antallet som er sagt å være nødvendig for å kontrollere et pavevalg. Mens det i konsistoriet den 21. februar ble utnevnt sju nye italienske kardinaler, påpeker Zizola at dette tallet kunne være villedende, siden prosentandelen italienske kardinaler faller. Den er nå ca en fjerdedel av totalantallet. Han la til at Johannes Paul II, den første ikke-italienske pave i det 20. århundret, har oversett "den nasjonale spredning av kollegiet", som nå inkluderer representanter fra 56 forskjellige land.

Zizola peker på to klare indikasjoner i den generelle trenden. I 1958 var det vare 15 ikke-europeiske kardinaler blant de 51 medlemmene av kollegiet, i dag er det 66 av 122 kardinaler. Og det er nå 54 kardinaler fra den sørlige halvkule – blant dem en anseelig gruppe på 23 fra Latin-Amerika. Selv om 85% av de nåværende kardinalene under 80 år er utpekt av Johannes Paul II, advarer Zizola mot antakelsen at et fremtidig pavekonklave vil fremskaffe en "fotokopi" av Den hellige Fars ønsker. Han viser til at tidligere har mange konklaver gjort alle forventninger til skamme ved å overse storfavoritter og valgt relativt ukjente kardinaler til pave. Han nevnte spesielt valgene av Pius X og Johannes XXIII, begge ble valgt til tross for alminnelige forventninger om at en annen kardinal ville gå seirende ut av konklavet.

(Catholic World News 24. februar 1998)

av Webmaster publisert 28.02.1998, sist endret 28.02.1998 - 07:39