Foran Asia-synoden

Asias katolikker må hjelpe sine naboer å forstå at kristendommen ikke er importert fra vest, men er nøkkelen til et fullt liv. Det kan man lese i arbeidsdokumentet for bispesynoden om Asia, som holdes i Vatikanet mellom 19. april og 14. mai. Asia-synoden er en av flere synoder for alle verdensdeler som holdes på pavens initiativ som en del av Den katolske kirkes åndelige forberedelse foran det tredje kristne årtusen. Arbeidsdokumentet, på latin Instrumentum laboris, ble offentliggjort i Vatikanet den 20. februar.

I Asia bor omkring tre fjerdedeler av ordens befolkning, men bare tre prosent av dem er katolikker. Her er mange av verdens største religioner oppstått, som kristendom, islam, buddhismen og hinduismen. «Asia er et religiøst kontinent, som holder fast ved urgamle og rike åndelige tradisjoner som har lært generasjoner av mennesker å be», kan man lese i arbeidsdokumentet. I følge dette dokumentet er en av synodens store utfordringer: «Hvordan kan Kirken i Asia forklare at Kristus er en eneste Frelseren og den eneste som leder til redning, og skille ham fra grunnleggerne av Asias andre store religioner?»

Under bispesynoden i april og mai samles biskoper fra så ulike steder som Midtøsten, de asiatiske republikkene som tidligere var en del av Sovjetunionen, Pakistan, India, Sri Lanka og Filippinene, bare for å nevne noen land.

(Vatikanradioen/OB 20.2.98 o: pe)

av Webmaster publisert 06.03.1998, sist endret 06.03.1998 - 09:01