Biskopenes vårmøte

Fra 25. til 30. mars holdt de nordiske katolske biskoper sitt vårmøte i Trondheim. Biskopene planlegger å offentliggjøre sin stillingtagen til en rekke viktige spørsmål av allmenn interesse. På dagsorden sto blant annet et hyrdebrev om vern av livet, irregulær innvandring og våpeneksport.

Biskopene tok også opp arbeidet for å fremme kristen enhet. Det ble berettet om erfaringer fra de økumeniske forsamlingene i Graz i Østerrike i juni 1997 og om en økumenisk konferanse i Farfa, Italia, i mars i år.

Lokal arrangement i forbindelse med 2000-årsfeiringen for Jesu fødsel er under forberedelse. Fra 29. juni til 2. juli 2000 skal det avholdes en nordisk katolsk festival i den hellige Birgittas by, Vadstena.

Biskopenes møte i Trondheim var preget både av det forgangne og av fremtiden. De besøkte ruinene av cistercienserklosteret på Tautra, og avla samtidig en visitt til tomten hvor et nytt cistercienserkloster skal etableres.

Neste gang de nordiske katolske biskoper treffes er i Stockholm 27. til 30. oktober. Da skal de også møte Nordens ledende lutherske biskoper i Sigtuna.

(Fra Vatikanradioen, O.B. 03.04.98)

av Webmaster publisert 07.04.1998, sist endret 07.04.1998 - 17:35