Nytt samarbeid mellom Vatikanet og islams fremste teologiske universitet

Torsdag 28. mai ble en ny dialogkomité opprettet mellom Vatikanet och islams fremste teologiske universitet, den nesten 1000 år gamle teologiske høyskolen al-Azhar i Kairo, og fredag ble den nye komitéen tatt imot av Johannes Paul II, som minnet om at "Kristne och muslimer har en lang felles historie med både lys og skygger." "Men," sa han, "vi forenes av et åndelig bånd, og vi må anstrenge oss for å se og utvikle dette bånd. Det krever store anstrengelser, men er absolutt nødvendig for å bygge den fred som vi håper at kommende generasjoner skal få nyte godt av."

Al-Azhar er en moské og teologisk universitet i Kairo og er, siden 1700-tallet regnet som islams fremste universitet. Al-Azhar betyr "den strålende" och er navnet på Kairos fremste moské. Universitetet er blitt stadig viktigere i vår tid, da den moderate og tolerante islam som universitetet representerer, er en viktig og verdsatt motvekt til den islamske fundamentalismen som blir stadig sterkere også i Egypt. Som Vatikanet har al-Azhar et kontor for interreligiøs dialog, og i denne uken har en delegasjon fra al-Azhar besøkt Vatikanet for å skape en felles dialogkomité. Den nye dialoggruppen skal først og fremst påse at informasjon flyter i begge retninger og skal treffes en gang i året henholdsvis i Rom och Kairo.

I dag kan det synes selvsagt å føre dialog, men med islam er det ikke alltid så lett. De biskoper fra Asia og Midtøsten som nylig møttes i Vatikanet på biskopssynoden for Asia klaget over at de kan føre dialog med buddisme, hinduisme og andre religioner men ikke med islam, som de sa ikke bare er en religion, men en stat. De klaget også over at de fra muslimsk hold møter liten interesse for dialog med andre religioner. Al-Azhar-universitetet står altså for en åpnere og mer dialogvennlig form for islam.

"Vi må søke etter felles verdier, og i den sammenheng kan det være riktig å gjøre gester som symboliserer enhet," sier Fawzi Fadel fra al-Azhar til det italienske nyhetsbyrået ANSA. Han ser gjerne at paven besøker Egypt. Johannes Paul II har jo uttrykt ønske om å reise i Midtøsten i Bibelens spor. "Han er mer enn velkommen, og hans besøk ville få stor gjennomslagskraft i hela den islamska verden," menar Fawzi Fadel.

Vatikanets råd for interreligiøs dialog ledes av den nigerianske kardinalen Francis Arinze. Han sier at den nye dialogkomitéen kan bli et viktig bidrag til fred i verden.

"al-Azharuniversitetet i Kairo har stor moralsk autoritet i den muslimske verden og har vært til i over tusen år," forklarar Arinze. "Det faktum at dette universitetet opprettar en dialogkomité med det pavelige råd for interreligiøs dialog har stor betydning for dagens verden Kristne og muslimer utgjør tillsammen over halvparten av verdens befolkning. Det betyr at dersom deres forhold til hverandre er noenlunde godt og harmonisk, har over halve menneskeheten god kontakt. Meningen er at det skal holdes ett årlig møte, annethvert år i Kairo og annethvert år i Rom. Begge sider skal da gå igjennom hele verdenskartet og bli enige om et hovedtema for årets møte, men der skal også gis rom for fri meningsutveksling om nåtidige utfordringer."

Hensikten er "sammen å bekjempe religiøs fanatsime som leder til hat, vold og terrorisme, og å fremme solidaritet, samarbeide, rettefrdighet og fred." Det dreier seg altså om å utveksle informasjon og arebide for menneskerettigheter. Møtene vil neppe komme til å ta opp teologiske problemer.

Vatikanradioen, OB/29/5-98

av Webmaster publisert 31.05.1998, sist endret 31.05.1998 - 19:31