Vatikanbesøk minsker ikke spenningen mellom katolikker og ortodokse

Paven har besøkt en god dle va verdens land, men det ser ut til at Ukraina må vente en stund innen de kan ta imot Johannes Paul II. Pavens statssekretær kardinal Angelo Sodano besøkte Ukraina onsdag 3. juni, men spenningen mellom katolikker og ortodokse er så sterke at et avebesøk ventelig bare ville forverre situasjonen.

Ukrainas ortodokse kirke mente at kardinal Sodanos besøk var et eksempel på "katolsk ekspansjonisme". Sodano traff Ukrainas president Leonid Kuchma for å diskuetre et evneuelt pavebesøk og spørsmål om Den katolske kirkes eiendom som ble konfiskert under sovjettiden.

President Kuchmas talsmann sa etter møtet at "Det er for tidlig å si når et pavebesøk kan finne sted, om det i det hele tatt blir noe av. Det trengs en lang forberedelsestid. Paven har en balansert innstilling og vil ikke forverre forholdet mellon ulika religiøse grupper." Talsmannen sa også at Ukraina planlegger å opprette diplomatiske forbindelser med Vatikanet.

I 1995 besøkte Ukrainas president Kuchma Vatikanet og frarådet da paven fra å besøke Ukraina for å ikke skape provoserte spenninger.

Fem av Ukrainas 50 millioner innbyggere er med i den gresk-katolske kirken. Den ukrainske gresk-katolske kirken oppstod i 1596 da en del av landets kyrke underordnet seg paven men beholdt sin østlige tradisjon. Resten av Ukrainas kristne forble ortodokse. Den sovjetiske diktator Josef Stalin forbød den gresk-katolsk kirken i 1946 på grunn av dens internasjonale kontakter. Mange prester og troende ble forvist til Sibir, men mange fortsattte å feire gudstjenester og messer i skogen og i hjemmene. Da Sovjetunionen falt i 1991 kunne den gresk-katolske kirken tre frem i lyset. Men mange av de kirker og andre byggninger som ble konfiskert av Stalin var blitt gitt til den ortodokse kirken. Katolikkene krever å få dem tilbake mens de ortodokse sier at de har anvendt byggningene så lenge at de nå tilhører dem. Striden om kirkebyggningene i Ukraina har nå pågått i flere år og ser ikke ut til å finne noen snarlig løsning.

OB/5.6.98