Pater Gunter Jäger kommer til Trondheim

Den tyske augustinerkorherre Gunter Jäger C.R.V. ankom 12. juni Trondheim. "Søndagsbladet" i Trondheim Stift opplyser at det ennå ikke er bestemt hvor i Midt-Norge han skal virke. Pater Gunter kommer fra Deggendorf i Bayern og ble presteviet i juli 1997. Han kan flytende norsk, fordi han i en årrekke var tilknyttet augustinerklosteret i Molde som legbror. Han har gjennomført sine prestestudier i Skottland.

Søndagsbladet i Trondheim Stift, 14. juni

av Webmaster publisert 12.06.1998, sist endret 12.06.1998 - 16:36