Primas anser ekstremistene som en stor fare

Armagh (KNA) - Irlands primas, erkebiskop Sean Brady av Armagh, sier at hittil har fredsprosessen for Nord-Irland forløpt positivt. Samtidig ser han en stor fare i at ekstremister på begge sider ikke vil bøye seg for flertallets vilje. Torsdag 25. juni velger nordirene sine representanter til «Northern Ireland Assembly».

Den katolske erkebiskopen verdsetter og påpeker viktigheten av at åtte partier har forpliktet seg til å kjempe for sine mål med fredelige midler. For overbeviste kristne er det heller ikke uten betydning at avtalen ble inngått på Langfredag, hvor i ettermiddagens gudstjeneste «mennesker over hele verden ber for politikere som går inn for fred og samhold mellom menneskene». Folkeavstemmingen den 22. mai gjorde det tydelig at de moderate kreftene nå er de sterkeste. I torsdagens valg stiller for første gang alle politiske sjatteringer opp. Nå begynner en fullstendig ny prosess for å gi politisk makt tilbake til lokale politikere.

Brady frykter at mennesker med «urokkelig radikal adferd» er så usikre at de ikke vil vike en centimeter fra sine opprinnelige posisjoner. Det må ikke glemmes at 28 % stemte nei til fredsavtalen i folkeavstemmingen. Men erkebiskopen håper at med tiden vil alle innse at den veien som man nå har slått inn på, er den eneste farbare. Men denne utviklingen vil ta lang tid.

Brady ser nye perspektiver for samarbeidet mellom kirkene. Nå hersker et klima som gjør deres felles arbeid betydelig lettere. Til nå har særlig protestantiske geistlige tatt en risiko hvis de har gått inn for økumenikk. Erkebiskopen sier at nødvendigheten av dette samarbeidet alltid har vært der, men nå er den større enn før, for prosessen med å lege sårene har ikke engang begynt. Når mistro langsomt blir erstattet av tillit, kan prosessen for alvor begynne. Utfordringen er å forstå, akseptere og respektere de andres synspunkter. Brady sier: «Vi må overvinne arven av bitterhet, angst, splittelse og fiendskap som denne århundregamle konflikten har skapt, spesielt de siste 30 år. Det er ingen tvil om at vi står foran voldsomme oppgaver».

Kathpress 23. juni 1998; o: pe

av Webmaster publisert 28.06.1998, sist endret 28.06.1998 - 18:59