Preger egne Euromynter

Vatikanet (KNA/CWN) - Vatikanet akter å prege egne Euromynter etter fullføringen av den europeiske valutaunionen. Som myntene i EU-landene vil også Vatikanets Euro ha én felles og én individuell side, sistnevnte vil formodentlig ha vatikanske motiver. Nå har Vatikanet egne mynter i lire, og de er gyldige både i Vatikanstaten og i Italia.

Vatikanets finanssekretær, biskop Francesco Saverio Salerno, sier at Vatikanet er i samtaler med EU-kommisjonen og Italia om de juridiske sidene ved valutabyttet. Som de andre småstatene i Europa kan heller ikke Vatikanet som stat være fullt medlem av valutaunionen, da de er tilknyttet det italienske valutaområdet, men det må avklares om unionen berører Vatikanstatens uavhengighet. Biskopen sier at analyser viser at omstillingen til Euro ikke vil medføre noen økonomiske ulemper for Vatikanet.

Vatikanet gikk også i 1997 med overskudd. Det har de nå gjort siden 1993, etter 20 år med underskudd. Overskuddet i 1997 var på 19,1 milliarder lire (ca 82 millioner kroner), det største som har vært de siste årene.

Catholic World News/Kathpress 24. juni 1998; o: pe

av Webmaster publisert 28.06.1998, sist endret 28.06.1998 - 18:59