Hilsen til verdens muslimer ved avslutningen av ramadan

Det pavelige råd for interreligiøs dialog sender hvert år ut et budskap til verdens muslimer ved avslutningen av deres fastemåned ramadan. Budskapet som er signert rådets president, kardinal Francis Arinze, har kommet årlig siden 1967. I 1991 var brevet signert pave Johannes Paul II. Etter Gulfkrigen ønsker paven selv å skrive brevet og gi uttrykk for sin deltagelse i de lidelser og ødeleggelser som Gulfkrigen hadde forårsaket i Midt-Østen.

Det følgende er utdrag fra budskapet som ble offentliggjort 8. januar, og som bærer tittelen: "Kristne og muslimer: Vitner om Guds kjærlighet og miskunn." (engelsk: "Christians and Muslims: Witnesses of God's Love and Mercy")

"Gud elsker alle mennesker, og hans kjærlighet eksluderer ingen. Han er kilde til all kjærlighet i familien, i samfunnet, i verden... Gud er Den barmhjertige."

"Der er mange måter å vise kjærlighet og derved uttrykke vår trofasthet til Den barmhjertige: ved å gi almisser, ... ta seg av foreldreløse, gamle, syke, fremmede, men også gjennom arbeidet for å fremme menneskets verdighet og menneskets rettigheter, arbeidet for utvikling, kampen mot de mange onder i vårt samfunn som analfabetisme, narkotika, misbruk av mindreårige, vold mot kvinner."

"Vi svikter kjærligheten mot nesten på tallrike måter: når vi overser andres nød, når vi fornekter solidaritetens plikt, hat, diskriminering basert på kjønn, rase eller religion, alle former for urettferdighet. Der er stort sammenfall mellom våre to religioner i å fordømme slike feil."

"Guds kjærlighet til menneskeheten er universell, den strekker seg ut over politiske grenser, ut over forskjellige raser, kulturer og religioner, ut over politiske og ideologiske ståsted, uavhengig av sosiale forhold."

"Jeg henvender meg til dere med dette budskapet i bevissthet om at vi, både kristne og muslimer, ikke alltid har elsket og respektert hverandre som Gud krever av oss... Likefullt er det viktig samtidig å være oppmerksom på de tallrike situasjoner hvor kristne og muslimer lever sammen i fred og til gjensidig berikelse."

Kardinal Arinze avsluttet med å uttrykke sitt vennskap og sin aktelse.

Vatikanet (VIS)

av Webmaster publisert 09.01.1999, sist endret 09.01.1999 - 15:46