Johannes XXIII saligkåres muligens i år 2000

Vatikanet (KAP) - I Vatikanet holder man en saligkåring av pave Johannes XXIII i år 2000 for "absolutt mulig". En notis i den italienske avisen "Il Tempo" om dette blir bekreftet. Der heter det at prøvingsprosessen er avsluttet og de aktuelle papirene skal i februar overrekkes til teolog-komitéen i Kongregasjonen. Det samlede materialet om pave Johannes XXIIIs liv og virke fyller åtte omfangsrike bind, og inneholder blant annet flere hundre vitneutsagn. Det dokumenterer også den tiden Angelo Giuseppe Roncalli fortsatt var pavelig nuntius og senere patriark av Venezia.

Opprinnelig hadde Kongregasjonen for Helligkåringer ønsket en samtidig saligkåring av pave Johannes XXIII og hans forgjenger, pave Pius XII, men denne planen er i mellomtiden oppgitt. Dette gjør en rask saligkåring av den fortsatt populære Johannes "den Gode" mye lettere.

Mot personen Pius XII består betydelige/viktige forbehold på grunn av hans oppførsel overfor jødeforfølgelsene og jødeutryddelsene i Det tredje Rike. Blant andre har den ansette wiener professor Kurt Schubert, som selv er jøde, understreket at han til tross for Pius XII fortjenester er motstander av at han blir saligkåret. Men det er slett ikke på grunn av hans "taushet" på 40-tallet, men på grunn av hans positive stillingtaken til nasjonalsosialismen fra den tiden han var nuntius i Berlin.

I Saligkåringskongregasjonen blir det nå argumentert med at bare den mye større materialmengden om Pius XII rettferdiggjør at hans saligkåringsprosess tar mye lenger tid enn Johannes XXIIIs. Pius XII var pave i nesten tjue år og ledet Kirken i den vanskelige tiden under Den andre Verdenskrig, mens Johannes XXIII var pave i mindre enn fem år.

Kathpress 7. januar 1999; o: pe