Jesuitt-tidsskrift ønsker debatt om kvinnelige diakoner

Vatikanet (CWN) - Et år etter at Vatikanet ga ut et dokument om de permanente diakonenes rolle, har jesuitt-tidsskriftet La Civiltà Cattolica igjen reist spørsmålet om kvinner skal kunne ordineres til diakoner. 10. mars-utgaven av tidsskriftet påpeker at pave Johannes Paul II i Ordinatio Sacerdotalis spesifikt utelukket muligheten for at kvinner noen sinne skal kunne bli viet til prester eller inneha bispeembeter, men at han ikke lukket døren for kvinnelige diakoner. Artikkelen har særlig vekt fordi essays i La Civiltà Cattolica vanligvis har stilltiende godkjennelse av høye tjenestemenn i Vatikanet og i Jesuittordenen.

Artikkelen fortsetter med å ta for seg diakonatets historie, og viser til at noen historiske studier har funnet bevis for kvinnelige diakoner i den tidlige Kirken. Det er betydelig uenighet blant historikere om de kvinnene som var kjent som "diakoner" spilte en rolle som var sammenlignbar med de ordinerte mannlige diakonene. De fleste vitenskapsmenn er enige om at kvinnelige diakoner speilte en mer begrenset rolle, spesielt så lenge de ikke kunne ordineres til prester.

La Civiltà Cattolica hevder imidlertid at Kirken trenger "en dypere teologi om diakonatet" for å kunne avgjøre spørsmålet om kvinnelige diakoner. Tidsskriftet antyder at det avgjørende spørsmålet er om det i forholdet mellom prestestanden og diakonatet skal legge vekt på komplementariteten i deres roller, eller den fundamentale enheten i de hellige vielser.

Catholic World News 4. mars 1999; o: pe

av Webmaster publisert 09.03.1999, sist endret 09.03.1999 - 11:09