Vanskeligheter med pavebesøk

Bucuresti (KAP/CWN) - Den rumenske statsministeren Radu Vasile sa fredag at planleggingen av et pavebesøk senere i år møter motstand, særlig i provinsområdene. "Det virker som det har vært noen problemer i forbindelse med pavens ønsker om å besøke Cluj og Bacau ", sa Vasile på et møte i sitt kristeligdemokratiske parti, et av de fire i sentrumskoalisjonen, og fortsatte: "Jeg skal undersøke hva som kan gjøres for å løse dem". Cluj i Transsilvania og Bacau i Moldova har en stor katolsk befolkning i det hovedsakelig ortodokse landet.

Den ortodokse patriarken Teoctist I inviterte paven til å besøke landet i forrige måned etter å ha overtalt visse elementer i den rumensk-ortodokse kirke som motsatte seg et pavebesøk. Forholdet mellom katolikker og ortodokse har vært spent siden kommunismens fall i 1989, siden katolikker har krevd tilbakegivelse av eiendom som ble fratatt Kirken og gitt til de ortodokse av kommunistene. Katolikkene i Romania er unerte med Roma, men har bysantinsk ritus.

Den rumenske ambassadøren i Vatikanet har sagt at pavebesøket trolig vil finne sted i mai, trolig fra 7. til 9., og bli begrenset til hovedstaden Bucuresti. Men katolikkene ønsker også at han skal besøke Transsilvania, kjerneområdet for den unerte kirken i landet. Der bor de fleste av de rundt 200.000 katolikkene. Et besøk her vil ikke bare ha økumeniske implikasjoner, men også nasjonale, ettersom de fleste katolikkene i området tilhører den ungarske minoriteten i landet, som teller 1,7 millioner mennesker.

Patriark Teoctist I tillegger det planlagte pavebesøket i sitt land stor betydning. Det vil være første gang paven besøker et hovedsakelig ortodokst land, og patriarken sier at dette vil være et tegn på dialog og fred. Innbydelsen fra Den hellige Synode i den rumensk-ortodokse kirken regnes som et økumenisk gjennombrudd.

Kathpress 1. og 2. mars 1999/Catholic World News 1. mars 1999; o: pe

av Webmaster publisert 11.03.1999, sist endret 11.03.1999 - 12:25