Det sixtinske Kapell ferdig restaurert til år 2000

Vatikanet (KAP) - Til det hellige år 2000 skal hele Det sixtinske Kapell stråle i ny glans. Allerede restaureringen av Michelangelos Dommedag i kapellet som brukes ved pavevalg var et århundreverk: I fem år har kapellet igjen vist seg i friske farger. Tidligere var allerede Michelangelos takmaleri av Skapelsen blitt renset for sot fra talglys og ovner gjennom århundrene. Det tredje og siste skrittet, som ikke er mindre kostbart og krevende, er restaureringen av sideveggene. Der går arbeidene nå inn i siste fase.

De ansvarlige for Vatikanmuseene under direktør Arnold Nesselrath presenterer i disse dager de to nest siste sidefreskene: "Nøkkelovergivelsen" og "Den siste nattverd". Siden Vatikanet ba sine kunsteksperter om grundig å gjennomarbeid sideveggene, var freskene på de øver 40 meter lange sideveggene tatt for seg parvis. Nå gjenstår bare to malerier: "Korahs straff" og "Moses' testamente".

De opprinnelig 16 freskene (nå 12) på sideveggene er 50 år eldre enn Michelangelos verk i taket og på frontveggen, og de er utført av flere kunstnere. De måtte arbeide under tidspress etter at pave Sixtus IV, som bygde kapellet, kalte dem sammen og ga dem oppdraget og deres tema. Mellom 1481 og 1483 arbeidet berømte malere som Botticelli og Ghirlandio, Cosimo Rosselli og Perugino, på slutten også Signorelli, på bildene sammen med sine hjelpere. På motstående side ble det fremstilt scener fra Moses' og Jesu liv, som talte til hverandre og var kunstnerisk nært forbundet. Ofte har de romerske bygningselementer i bakgrunnen. På fremstillingen av Den siste nattverd vises også scener fra lidelsen, tilfangetakelsen og korsfestelsen. Ved Nøkkelovergivelsen vises Konstantinbuen i bakgrunnen.

Restaureringen av sideveggene er vanskeligere enn Michelangelos verk bare gjennom det faktum at man har å gjøre med forskjellige malere. Forskerne kunne ikke bare fastslå forskjellig malerstil, men også når Signorelli sluttet seg til malerne. De gjorde mange interessante oppdagelser, for eksempel fant man i bildet av fremstillingen av Jesu dåp helt uventet navnet på maleren Perugino. Hans deltakelse på dette bildet hadde hittil ikke vært helt klar. Og ved restaureringen av sangernes ambo fant en ung vitenskapsmann den unike signaturen til renessansekomponisten Josquin des Prez, som tidvis også virket i Roma.

Det er nå ingenting som står i veien for målet om en komplett restaurering av Det sixtinske kapell til år 2000. Johannes Paul II er dermed den tredje paven som har fått i stand en komplett restaurering av kapellet. Siste gang skjedde det under pave Klemens XI (1700-21).

Kathpress 3. mars 1999; o: pe

av Webmaster publisert 11.03.1999, sist endret 11.03.1999 - 12:25