Benediktinerklosteret Mont-Cesar 100 år

Brussel (KI/KAP) - Det belgiske benediktinerklosteret Mont-Cesar i universitetsbyen Leuven (Louvain/Löwen) feirer sitt 100-årsjubileum. Klosteret var av avgjørende betydning for den liturgiske fornyelse i Den katolske Kirke i det 20. århundret. Mange impulser for Det annet Vatikankonsils liturgireform gikk ut fra Mont-Cesar. Til tross for de skjebnesvangre utslagene av den belgiske språkstriden, har klosteret til i dag forblitt et førsterangs sentrum for spiritualitet, teologi og kultur.

Mont-Cesar ble grunnlagt fra det belgiske klosteret Maredsous. Den første prioren var Dom Columba Marmion, som i 1909 ble abbed av Maredsous og en av de betydeligste liturgiske vitenskapsmenn og åndelige forfattere i første halvdel av vårt århundre. Blant de store skikkelser fra Mont-Cesar er også Dom Lambert Beaudin (1873-1960), som i 1906 trådte inn i klosteret som ung prest. Han skulle vise seg som den store vesteuropeiske pioneren for den liturgiske bevegelse. I 1910 grunnla han tidsskriftet "Questions Liturgiques". Samtidig var Dom Lambert Beaudin en forkjemper for den økumeniske tilnærming. I 1925 grunnla han benediktinerprioratet Amay, som senere ble flyttet til Chevetogne. Det vier seg særlig til brobygging til den bysantinske ortodoksi.

Kathpress 13. april 1999; o: pe KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 20.04.1999, sist endret 20.04.1999 - 10:34