Religionsledere krever slutt på bombingen

Beograd (KI/KAP) - Representanter for de ortodokse og katolske kirkene i Jugoslavia samt de islamske og jødiske menighetene har krevd at NATO stopper bombingen av landet. "Vi hever våre stemmer mot enhver krig, også den mot Jugoslavia", heter det i en appell som ble offentliggjort i Beograd mandag. Den er undertegnet av den serbisk-ortodokse patriark Pavle I, den katolske erkebiskopen av Beograd, Franc Perko, den muslimske mufti Hamdija Jusufpahic og den jødiske rabbineren Isak Asnel.

Alle politiske og militære ansvarlige blir i appellen oppfordret til å "finne en løsning på krigen gjennom fredelige forhandlinger". Et onde kan ikke bekjempes med et annet, og krigen kan aldri gi fred, understreker religionslederne. "Krig er alltid et nederlag for hele menneskeheten". En innstilling av luftangrepene er også en forutsetning for at flyktningene kan vende tilbake", heter det i oppropet. Appellen ble skrevet i sammenheng med en konferanse i patriarkatet for den serbisk-ortodokse kirke i Beograd. Der deltok nesten alle biskopene fra landene i det tidligere Jugoslavia og noen ortodokse biskoper fra Europa og USA.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 21.04.1999, sist endret 21.04.1999 - 15:21