Paven til Moskvas patriark: Sammen mot vold

Vatikanet/Beograd (KI/KAP) - Pave Johannes Paul II har gitt uttrykk for håp om at Moskvas patriark Alexej IIs fredsreise til Beograd får resultater. De kristne må enstemmig erklære at vold, etnisk rensing, deportasjoner og utelukkelse fra det sosiale liv aldri må bli midler for å løse problemer, heter det et brev paven har skrevet til patriarken. "Alt for ofte synes det alt for lett å ty til vold å være for å løse vanskelige situasjoner", skriver paven i brevet.

Brevet, som onsdag ble offentliggjort i Roma, ble tirsdag overrakt til den russiske patriarken av den pavelige nuntius i Beograd, erkebiskop Santos Abril y Castello. "Måtte Deres besøk i Beograd gi frukter og hjelpe oss alle til å bringe trøst i et slikt menneskelig drama", skrev paven til patriarken.

De væpnede motsetningene har forårsaket enorm menneskelig lidelse. I følge paven har han fått tilgang til "ytterst skremmende bevis" på situasjonen i Jugoslavia. Han håper at fred og stabilitet snart igjen kan etableres, slik at alle mennesker uansett nasjonalitet, religion eller politisk overbevisning kan leve sammen i fred.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 29.04.1999, sist endret 29.04.1999 - 16:29