Jøder og kristne sammen for "ny sivilisasjon"

Vatikanet (KI/KAP) - Pave Johannes Paul II har uttalt seg for en intensivering av forbindelsene mellom jøder og kristne. På terskelen til det tredje årtusen kan denne dialogen bidra til oppbyggingen av "en ny sivilisasjon" og bidra til en viktig tjeneste for fred og sosial rettferdighet. Dette sa paven onsdag ved generalaudiensen i Vatikanet.

Minnet om fortidens sørgelige og tragiske hendelsene i forholdet mellom de to religionene krever en ny broderlighet. Under ingen omstendighet må antijudaismens og antisemittismens ånd igjen få feste seg i menneskenes hjerter, understreket paven.

Johannes Paul II innrømmet at det helt fra begynnelsen av fantes vanskeligheter i forholdet mellom jøder og kristne, men at det heller ikke har manglet "konstruktiv dialog". Det annet Vatikankonsil innledet en omfattende nyorientering i forholdet mellom de to religionene. "Det gjelder å fortsette å gå denne veien", sa paven. Jubileumsåret 2000 kan være en "anledning til møter på steder som har likeverdig betydning for de monoteistiske religionene", sa pave Johannes Paul II.

av Webmaster publisert 04.05.1999, sist endret 04.05.1999 - 13:08