Nytt håp for anklagede prester

Khartoum (KI/KAP) - To katolske prester som har sittet arrestert i Sudan i åtte måneder, blir muligens om kort tid stilt for en sivil domstol. De to prestene Hilary Boma og Lino Sebit ble i følge opplysninger fra den sudanske bispekonferansen på slutten av forrige uke flyttet fra sikkerhetstjenestens fengsel til et vanlig fengsel i Khartoum. Bispekonferansen bedømmer dette som et signal på at de to prestene åpenbart ikke skal stilles for en militær, men for en sivil domstol.

Boma, som er ordinariatskansler for erkebispedømmet Khartoum, og Sebit er anklaget for sammen med 18 personer å ha deltatt i et bombeangrep i hovedstaden Khartoum den 30. juni i fjor. I følge kirkelige opplysninger ble tilståelser presset ut av prestene ved hjelp av tortur. Den første rettssaken ble foreløpig innstilt i slutten av desember.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 05.05.1999, sist endret 05.05.1999 - 14:34