"Rumänien hör till EU", menar påven

Påvens plan landade vid tolvtiden på fredagen i Bukarest. För första gången togs påven emot på flygplatsen av en ortodox patriark. Patriarken påminde om att årtusendet inletts med den stora splittringen mellan ortodoxer och katoliker men att det avslutas med ansträngningar att hela vad han kallade såren i Kristi kropp.

Påven togs emot också av Rumäniens president Emil Constantinescu, som betonade att det var första gången en påve besöker ett ortodoxt land och att det är en positiv och symbolisk händelse inför det tredje kristna årtusendet. Presidenten vädjade om en fredlig lösning på kriget i Kosovo. "Vi känner oss ansvariga för varje människoliv som avslutas med våld, för varje brott mot människans frihet och värdighet", sade Constantinescu. "Vi kan inte bara se på när människor som vi drivs bort från sina hem och hela folk lider på grund av några ledares girighet och brist på vishet."

Rumänien har tidigare stått nära Serbien, men den här gången har Rumänien tillsammans med väst fördömt presidenten för den jugoslaviska federationen Slobodan Milosevic för hans roll i Kosovokonflikten. Rumänien har öppnat sitt luftrum för NATO:s plan. Många rumäner är rädda att våldsamheter kan blossa upp nära dess gränser och spridas ut över hela området.

Påven nämnde inte konflikten i sitt tal vid ankomsten. Däremot nämnde han landets befrielse från det kommunistiska förtrycket och betonade att det hör till Europa. Johannes Paulus II sade uttryckligen att han tycker att EU borde ge både politiskt och ekonomiskt stöd till Rumänien "för det är dit som Rumänien hör både genom sin historia och sin kultur."

Vatikanradions skandinaviska program/OB/1999-05-08

av Webmaster publisert 08.05.1999, sist endret 08.05.1999 - 21:26