Nytt forskningssenter for interreligiøs dialog

Genève (KI/KAP) - I Sveits skal det opprettes et nytt forskningssenter for interreligiøs og interkulturell dialog. I Genève blir det nå grunnlagt en stiftelse som skal sette ut i livet dette "vitenskapelige og humanitære" forehavende. I stiftelsens råd finnes flere høytstående representanter for kristendom, jødedom og islam. Blant dem er også kardinal Joseph Ratzinger, prefekt for Vatikanets Troslærekongregasjon.

Forsknings- og dialogsentret skal særlig ha som oppgave å utarbeide de tre monoteistiske religionenes "sentrale og autentiske budskap" som er av betydning for samtiden og det kommende årtusen, heter det i en meddelelse som er offentliggjort i Sveits. Sentret skal videre bidra til bedre forståelse og gjensidig tilnærming mellom de tre religionene og hjelpe til med å løse "misforståelser fra fortiden" som er oppstått gjennom rivalisering, utilstrekkelig informasjon eller "desinformasjon".

Minst en gang i året skal det holdes en kongress med religionsfilosofer, vitenskapsmenn innen sammenlignende religion og representanter for interkulturelle bevegelser. Det nye senteret skal også ivareta en dokumentasjonsoppgave og bygge opp et spesialisert bibliotek, og en gang i året skal det utgis et tidsskrift. Med henblikk på det neste årtusen skal de tre religionenes hellige skrifter gis ut i en trebinds-kassett.

I tillegg til kardinal Ratzinger består stiftelsens råd av åtte medlemmer. Blant dem er Genèves greskortodokse metropolitt Damaskinos, den franske storrabbineren Rene Samuel Sirat, kronprins Hassan av Jordan, prins Sadruddhin Aga Khan, Olivier Fatio, dekanus ved det protestantiske teologiske fakultet ved Universitetet i Genève.

Forskningssenterets arbeid blir fulgt av et rådgiverkollegium. Medlemmer der blir i tillegg til stiftelsens råd blant andre USAs tidligere president George Bush og Østerrikes tidligere president Rudolf Kirchschläger.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 11.05.1999, sist endret 11.05.1999 - 18:55