Nye regler for besøk i munkerepublikken Athos

Athen (KI/KAP) - Den autonome munkerepublikken Athos har vedtatt nye regler for besøkere. De sier at hver dag får hundre greske og ortodokse besøkere og ti ikke-ortodokse og utenlandske besøkere tillatelse til å besøke det hellige fjellet. Fortsatt er det bare menn som får besøke republikken, og de må være minst 18 år. Kvinner og barn får fortsatt ikke tillatelse til å slippe inn. Likevel kan mannlige ungdommer besøke Athos hvis de er i følge med sin far eller tilhører en gruppe som blir ledet av en voksen og kan forevise en tillatelse fra foreldrene bekreftet av en offentlig myndighet i hjemlandet. Grupper på mer enn fem personer får ikke besøkstillatelse.

Nytt er også at Det hellige Fellesskap ("Hiera Koinotes") nå selv tildeler besøkstillatelsen ("Diamonitirion"). Utenlandske besøkere måtte inntil nylig søke tillatelse hos departementet for Nord-Hellas.

For utlendinger er det ikke lenger nødvendig med en anbefaling fra landets ambassade eller kirkelige myndigheter, som det hittil har vært. Alle utenlandske besøkere får nå sin skriftlige besøkstillatelse ved personlig oppmøte og forevisning av passet hos "Pilegrimskontoret for Det hellige Fjells hellige Epistasi" i Thessaloniki: Karamanli aveny 12, GR-54638 Thessaloniki, tlf 0030/31/86.16.11, faks 0030/31/86.18.11. Kontoret er åpent mandag til lørdag 9-13.30 og mandag, tirsdag, torsdag og fredag 18.15-19.45.

Da det fra april til september ventes svært mange besøkende til det hellige fjellet, er det ofte nødvendig med en forhåndsreservasjon hvis man vil besøke Athos på bestemte dager. To uker før må man dessuten bekrefte at man faktisk kommer.

Geistlige av alle konfesjoner må på forhånd skaffe seg en skriftlig godkjennelse fra det økumeniske patriarkat av Konstantinopel. Besøkstillatelse blir som regel gitt for høyst fire dager i nøye fastlagte terminer, men det kan søkes om forlengelse.

Besøkstillatelsen koster 8.000 drakmer (ca 200 kr), mens studenter under 27 år betaler halv pris mot forevisning av studiebevis. De enkelte klostrene tar ikke betalt for kost og losji for pilegrimene, men gaver er alltid velkomne. Fotografering er tillatt på det hellige fjellet, men ikke filming.

Munkerepublikken på halvøya Chalkidike er folkerettslig et kondominum, det vil si et område som to stater har felles overhøyhet over, under Hellas og Det økumeniske Patriarkat i Konstantinopel (som selv må være tyrkisk statsborger). Den 336 km² store klosterstaten har en egen forfatning, som er godkjent av det greske parlamentet og det økumeniske patriarkatet, eget parlament, regjering og jurisdiksjon, men er ikke folkerettslig avtalefestet. På Athos bor det nå ca 1.500 munker. Den europeiske Union (EU) har fastslått at den fulle frihet til bosetning som gjelder i EU, ikke gjelder i munkerepublikken. Besøksforbudet for kvinner strider dermed ikke mot Amsterdamavtalen.

KI - Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo)

av Webmaster publisert 11.05.1999, sist endret 11.05.1999 - 18:55