Ingen streiker i det hellige år

Roma (KI/KAP) - I Roma blir jubileumsåret 2000 et år uten streiker. Dette har fagforeninger, arbeidsgivere, regjering og byforvaltningen blitt enige om. I en avtale som ble underskrevet i presidentens Palazzo Chigi forplikter partene seg til å løse alle konflikter om lønninger og arbeidsbetingelser innen 30. september 1999, slik at ingen streiker skal finne sted i den italienske hovedstaden i år 2000. Talsmenn for de tre store fagforeningsorganisasjonene CGIL, CISL og UIL og Romas borgermester Francesco Rutelli betegner avtalen som en viktig forutsetning for at transportmidlene og infrastrukturen blir funksjonsdyktig i byen i år 2000.

Det første forslaget om et streikefritt hellig år kom allerede i 1998 fra den italienske turistforeningen TCI. I normale år sørger demonstrasjoner og arbeidsnedleggelser i kollektivtrafikken og blant drosjesjåførene stadig for at store deler av gatetrafikken i Den evige By står stille. Når nå byen venter 25 millioner gjester til det hellige år, har trafikkplanleggere og kommunalpolitikere gjentatte ganger advart mot at byen i år 2000 ikke ville klare noen streiker.

KI/KAP (KathPress/Katolsk Informasjonstjeneste, o:pe)

av Webmaster publisert 17.06.1999, sist endret 17.06.1999 - 11:32